Już nic nie będzie tak jak było ! Pod takim hasłem w dniach 17-19 stycznia 2020 roku w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska, w której uczestniczyło ponad 300-tu pszczelarzy z całej Polski, a także z Austrii, Białorusi, Litwy, Włoch i Czech. Jej organizatorami byli Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.

Uroczystego otwarcia dokonali: Waldemar Banach – Z-ca dyrektora LODR w Końskowoli oraz Mirosław Worobik - dyrektor ZSR CKZ w Pszczelej Woli. Powitali oni licznie zgromadzonych pszczelarzy, wykładowców i gości. Wśród zaproszonych gości byli; Sebastian Trojak Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, oraz Członek Zarządu Województwa, Gustaw Jędrejek Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, Marek Wojciechowski Wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa w Lublinie, Zbigniew Kołtowski Wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarzy w Warszawie, Piotr Różyński Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie, Grzegorz Kuna Zastępca Wojewódzkiego Inspektora ds. Ochrony Roślin.

Konferencja podzielona była na bloki tematyczne, pierwszy dzień obejmował gospodarkę pasieczną, natomiast drugi i trzeci dzień choroby i hodowlę pszczół. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyły się prelekcje zagranicznych wykładowców którzy omawiali aktualne problemy i organizację pracy w swoich pasiekach.  Na koniec każdego dnia odbywało się forum dyskusyjne trwające do późnych godzin nocnych. W ZSR CKZ w Pszczelej Woli swoje stoiska miały firmy produkujące ule i sprzęt pszczelarski. Można było kupić fachową prasę pszczelarską oraz nasiona roślin miododajnych.

Już dziś pragniemy zaprosić pszczelarzy i sympatyków pszczół na VII Międzynarodową Konferencję Pszczelarską w 2021 roku.