Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniach 7 sierpnia i 4 września 2020 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował dla początkujących pszczelarze warsztaty pt. „Nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu pasieki”. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie SIR. Celem operacji  jest wspieranie i rozwój pszczelarstwa z powodu coraz częściej pojawiających się informacji o ginięciu owadów zapylających, w tym pszczoły miodnej. Warsztaty odbyły się w Pasiece hodowlanej "POŻÓG" w LODR w Końskowoli i były prowadzone przez pracowników – Michała Chabrosa i Andrzeja Cholewę, którzy zajmują się pracami hodowlanymi, wychowem matek pszczelich, utrzymaniem pasieki oraz doradztwem.

Większość dużych gospodarstw pasiecznych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie budowanych było przez wiele lat, a często nawet przez kilka pokoleń pszczelarzy. Założenie i prowadzenie pasieki wymaga posiadania nie tylko środków inwestycyjnych, ale pewnej wiedzy. Pszczelarstwo jest zajęciem sezonowym i określone prace w pasiece wykonuje się raz lub co najwyżej kilka razy w roku, duże doświadczenie i wprawę w ich wykonywaniu nabywa się w ciągu wielu lat. Dlatego każdy początkujący pszczelarz, który nie miał możliwości zdobywania doświadczenia i wiedzy w dużej profesjonalnie prowadzonej pasiece, swoją działalność zazwyczaj zaczyna od kilku uli. Na warsztatach uczestnicy dowiedzieli się jakie są podstawowe zasady przy zakładaniu pasieki. Przed założeniem pasieki należy znaleźć miejsce na jej ustawienie, po uprzednim zorientowaniu się w możliwościach bazy pożytkowej. Nie należy zakładać pasieki na terenie o słabych pożytkach lub przepszczelonym. Założenie lub rozbudowa pasieki muszą być poprzedzone badaniem rynku. Należy się upewnić, czy będzie zbyt na produkty wytwarzane w pasiece i czy ceny oferowane przez rynek zapewnią opłacalność produkcji. Każdy pszczelarz musi również dokonać wyboru odpowiedniego rodzaju ula spośród różnych dostępnych. Bardzo ważnym poruszanym zagadnieniem na warsztatach był temat chorób pszczół, ich zapobieganie i leczenie. Podczas zajęć praktycznych odbył się przegląd uli pod kątem oceny rodzin pszczelich, ilości pokarmu oraz miodobranie. Pszczelarze wykonali kilka ramek, dowiedzieli się o metodach wtopienia węzy stosowanych w pasiece LODR, własnoręcznie odsklepiali wosk z ramek i przygotowywali do odwirowania miodu. 

Warsztaty były okazją do podniesienia kwalifikacji, pozyskania wiedzy praktycznej, wymiany wiedzy fachowej, umiejętności oraz dobrych praktyk pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, pomiędzy uczestnikami warsztatów.

Małgorzata Seroka

Relacja z warsztatów pszczelarskich

Relacja z warsztatów pszczelarskich

Relacja z warsztatów pszczelarskich

Relacja z warsztatów pszczelarskich

Relacja z warsztatów pszczelarskich

Relacja z warsztatów pszczelarskich

Relacja z warsztatów pszczelarskich

Relacja z warsztatów pszczelarskich

Relacja z warsztatów pszczelarskich

Relacja z warsztatów pszczelarskich

Relacja z warsztatów pszczelarskich

Relacja z warsztatów pszczelarskich

Relacja z warsztatów pszczelarskich

Relacja z warsztatów pszczelarskich

Relacja z warsztatów pszczelarskich

Relacja z warsztatów pszczelarskich

Relacja z warsztatów pszczelarskich

Relacja z warsztatów pszczelarskich

Relacja z warsztatów pszczelarskich

Relacja z warsztatów pszczelarskich

Relacja z warsztatów pszczelarskich

Relacja z warsztatów pszczelarskich

Relacja z warsztatów pszczelarskich

Relacja z warsztatów pszczelarskich