W związku z pojawieniem się w Polsce grypy ptaków, Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności i wzmocnienie stosowanych środków bioasekuracji podczas obsługi drobiu minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:

  • pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg;
  • zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa;
  • karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich;
  • stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu;
  • stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków;
  • wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków to zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody, duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. ,,lanie jaj’’ (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów.

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje te objawy, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.

Katarzyna Guzek