Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W ramach operacji „Nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu pasieki” w sierpniu i wrześniu odbyły się warsztaty dla początkujących pszczelarzy. Na potrzeby operacji został zakupiony sprzęt: waga pasieczna, stacja pogodowa, kamera oraz ul demonstracyjny. Nasi specjaliści - Michał Chabros i Andrzej Cholewa, którzy zajmują się pracami hodowlanymi, wychowem matek pszczelich, utrzymaniem pasieki oraz doradztwem w naszej Pasiece Hodowlanej "POŻÓG" w LODR w Końskowoli, dzięki zakupionej aparaturze dokonują codziennych pomiarów i obserwacji, co pozwala na bardziej precyzyjne podejmowanie decyzji w zakresie wykonywania niezbędnych prac.

Nowoczesne pszczelarstwo polega na właściwym stymulowaniu rodziny pszczelej i kierowaniu jej rozwojem. Nieodzownym czynnikiem, który je umożliwia jest wszechstronna i rzetelna wiedza oraz umiejętność obserwacji życia pszczół, ich biologii i wyciąganie właściwych wniosków. We wzorowo prowadzonej pasiece bardzo przydatna jest waga pasieczna z ulem kontrolnym.

Waga umożliwia stałą kontrolę przybytków i ubytków pokarmu w ulu, dodatkowo jest wyposażona w czujniki temperatury i wilgotności które znajdują się wewnątrz gniazda. Dzięki uzyskanym pomiarom i odpowiedniej ich interpretacji można wyciągnąć wnioski o tym co się dzieje w ulu co też przekłada się na całą pasiekę np.:

  • zmiany masy jesienią i zimą – stan zapasów, ubywanie pokarmu lub aktywność pszczół,
  • spadek temperatur w kłębie jesienią – ograniczanie się matki w czerwieniu i możliwość zastosowania skutecznego leczenia,
  • wzrost temperatury w kłębie na przedwiośniu – rozpoczęcie czerwienia przez matkę i konieczność docieplenia gniazda
  • temperatura w kłębie równa temperaturze na zewnątrz ula – śmierć rodziny.

Waga pozwala na lepsze zrozumienie zachowania pszczół i ich potrzeb, bardziej precyzyjne dobranie terminów dokarmiania pszczół, podawania lekarstw oraz zbioru miodu i to bez konieczności otwierania ula.  Wszystkie dane są zbierane i magazynowane na serwerze tworząc łatwe do interpretacji wykresy.

Stacja pogodowa mierzy na bieżąco parametry pogodowe i przekazuje je na serwer gdzie są zapisywane. Dzięki tym informacjom otrzymanym ze stacji pogodowej i z wagi pasiecznej mamy jeszcze dokładniejsze spojrzenie na to co się dzieje w rodzinie pszczelej.  Możemy wyciągać wnioski z otrzymanych informacji i podejmować decyzje o dalszym postępowaniu z rodziną. Dodatkowo poprzez zainstalowaną kamerę możemy obserwować wlot i wylot pszczół.

Michał Chabros

Małgorzata Seroka