W latach 2015-2020 jednym z zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” przez Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB było monitorowanie organizmów szkodliwych kukurydzy. W badaniach uwzględniono: choroby liściowe (drobną plamistość liści kukurydzy i rdzę kukurydzy), fuzariozę kolb i omacnicę prosowiankę oraz poziom skażenia ziarna toksynami fuzaryjnymi. 

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonych badań:

Monitorowanie organizmów szkodliwych kukurydzy_ogólne.pdf

Monitorowanie organizmów szkodliwych kukurydzy_choroby liściowe.pdf

Monitorowanie organizmów szkodliwych kukurydzy_fuzarioza.pdf