Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Konferencja pt. „Organizacja kanałów i możliwości sprzedaży produktów ekologicznych” odbyła się w formie webinarium 23 listopada 2020 roku. Celem wydarzenia było zaprezentowanie alternatywnych sposobów sprzedaży produktów ekologicznych, z naciskiem na sprzedaż bezpośrednio do ostatecznych odbiorców.

Konferencję otworzył Dyrektor LODR w Końskowoli Wiesław Orzędowski. Jako pierwszy z wykładowców głos zabrał  Jan Czaja ze Stowarzyszenia Grupa OdRolnika. Przedstawił on prowadzoną przez Stowarzyszenie działalność polegającą na sprzedaży wyłącznie ekologicznych produktów bezpośrednio do konsumentów poprzez realizację „Paczki od Rolnika”. Jan Czaja podkreślił znaczenie współpracy grupy rolników w zapewnieniu ciągłych dostaw świeżych produktów w szerokim asortymencie. Zaznaczył, że sprzedaż bezpośrednia z małych gospodarstw rodzinnych jest opłacalna, ponieważ uzyskujemy za płody cenę rynkową, z pominięciem marży pośredników.

Kolejną osobą, która zabrała głos była Aneta T. Niewęgłowska, która na własnym przykładzie zaprezentowała rozwój małego gospodarstwa rodzinnego. Podkreśliła znaczenie dostępu do zdrowej i ekologicznej żywności dla jak największej liczny osób, ale także zwróciła uwagę na wysokie koszty produkcji ekologicznej żywności. Korzyścią ze sprzedaży prosto z gospodarstwa jest zadowolenie zarówno klienta, jak i producenta - ceny produktów ekologicznych są nieznacznie wyższe, ale dzięki ograniczeniu pośredników, są one zadowalające również dla rolnika.

Działania Kooperatywy Spożywczej zaprezentowała Sylwia Janasz. Kooperatywa jest stowarzyszeniem konsumenckim, które poszukuje zdrowej, ekologicznej żywności w przystępnych cenach. Dzięki współpracy z producentami ekologicznymi członkowie uzyskują korzystne ceny za wysokiej jakości żywność. Bardzo ważnym założeniem działalności jest zapewnienie stałego kontaktu z dostawcami żywności, oraz odpowiednie wynagrodzenie producentów.

Ostatnia prelegentka, Joanna Bojczewska, w kontekście lokalnym i globalnym przedstawiła opłacalność i szanse rozwoju małych gospodarstw. Podkreśliła znaczenie społecznej wizji rolnictwa i edukacji, oraz wskazała na zagrożenia, jakie stoją przed współczesnym rolnictwem. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na najważniejsze aspekty opłacalności produkcji w mikroskali. Udzieliła odpowiedzi na jedne z najistotniejszych pytań stawianych na początku rozwoju gospodarstw ekologicznych.

Na zakończenie broker innowacji LODR w Końskowoli Marek Siuciak zaprezentował możliwości wsparcia krótkich łańcuchów dostaw żywności ramach działania „Współpraca”, w zakresie tworzenia grup operacyjnych.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród producentów żywności, jak i konsumentów, doradców, aktywistów czy pracowników naukowych. Pokazuje to skalę problemu dystrybucji i dostępu do żywności ekologicznej. Dzięki popularyzacji krótkich łańcuchów dostaw żywności możliwe będzie zsieciowanie drobnych rolników ekologicznych z konsumentami poszukującymi żywności wysokiej jakości. Umożliwi to uzyskanie godnych cen za produkowaną żywność, z pominięciem pośredników, oraz nawiązanie bezpośredniego kontaktu konsumenta z producentem, wytwórcą żywności.

Relację wideo z konferencji można obejrzeć pod linkiem:

https://youtu.be/mHZnHa0XYYY