Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniach 07-08.06.2021 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował warsztaty winiarskie pt. „Innowacje w winiarstwie”. W warsztatach wzięli udział rolnicy, przetwórcy oraz osoby zainteresowane podjęciem takiej działalności. Zrealizowane przedsięwzięcie wpisuje się w zadanie Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Celem operacji było podniesienie poziomu wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań uprawy winorośli z wykorzystaniem zasobów środowiska naturalnego,  nowoczesnego podejścia do technologii przetwórstwa owoców winorośli wpływającego na podniesienie walorów produkowanego wina oraz wspieranie transferu wiedzy. Przetwórstwo produktów rolnych, jest doskonałą szansą na poprawę dochodowości gospodarstw, zwłaszcza tych małych. Gatunkiem idealnie wpisującym się w ten schemat działalności rolniczej jest wyrób wina z winogron. Aby jednak zapewnić surowiec do produkcji wina trzeba na szerszą skalę wprowadzać winorośl do produkcji i doskonalić technologię jej uprawy. Poprzez organizację warsztatów chcemy pomóc lokalnym przetwórcom w podniesieniu poziomu wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań uprawy winorośli, nowoczesnego podejścia do technologii przetwórstwa owoców winorośli, wpływającego na podniesienie walorów produkowanego wina oraz wspieranie transferu wiedzy. Pierwszy dzień warsztatów został poprowadzony przez profesjonalnych sommelierów Annę i Adama Jarockich. Kurs wiedzy o winie składał się z dwóch części: części teoretycznej w której zostały przedstawione następujące zagadnienia: regiony winiarskie świata, podstawowa terminologia i główne szczepy, proces produkcji, typy i style win, ogólna klasyfikacja win - jak czytać etykiety, hierarchia jakościowa, przechowywanie i starzenie wina, wady wina. Natomiast w części praktycznej prowadzący omówili zagadnienia takie jak: Jak postępować z winem – otwieranie win spokojnych i musujących, dekantacja i napowietrzanie, dobór kieliszków i kolejność serwowania, wino a temperatura podania, panel degustacyjny – foodpairing. Kolejny bardzo intensywny dzień warsztatów odbył się w terenie. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić lokalną winnicę znajdującą się przy Dworze Sanna. Winorośl uprawiana jest na trzech hektarach, pierwsze nasadzenia były w 2012 roku, a w 2015 wyprodukowano pierwsze wino. Uprawę rozpoczęto od 2400 sadzonek odmiany Regent, z której powstaje czerwone wino i Solaris, z której powstaje białe wino. Obecnie jest tu 13000 sadzonek szczepów: Solaris, Regent, Seyval Blanc, Muscaris i Johanniter. Winnica jest biznesem rodzinnym, właściwie pracuje tutaj tylko ojciec z synem, a dodatkowe osoby zatrudniane są tylko na czas zbiorów. Uprawa jest ekologiczna. Po spacerze i podstawowych informacjach przeszliśmy do winnicy, gdzie poznaliśmy szczegóły tworzenia win. Właściciel opowiadał konkretnie i z pasją, wszystkich zainteresował tematem. Dwudniowe warsztaty zdecydowanie pozwoliły uczestnikom na poszerzenie swojej wiedzy z zakresu enologii jak również pozwoliły nawiązać nowe znajomości oraz podjąć wspólne inicjatywy.

Relacja z warsztatów w linku: https://youtu.be/ETkhV51CMUk

Uczestnicy warsztatów

Uczestnicy warsztatów

Uczestnicy warsztatów

Uczestnicy warsztatów

Uczestnicy warsztatów

Uczestnicy warsztatów

Uczestnicy warsztatów