Loga: UE, KSOW, Samorządu województwa wielkopolskiego, PROW 2014-2020

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu - Partner KSOW informuje, że w dniu 17 maja 2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Ochrona klimatu - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 31 144,80 zł.

Partnerzy dodatkowi KSOW:

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Operacja mająca na celu podwyższenie wiedzy uczestników szkolenia, uczniów szkół rolniczych/leśnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości ochrony klimatu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, które wpływają w istoty sposób na poprawę jakości powietrza współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: - zorganizowanie szkolenia i przeszkolenie 20 osób w ramach założonego tematu, - przygotowanie i wydanie publikacji pt.” Praktyczny poradnik OZE” – 1000 egz.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.