W dniach 27 czerwca – 2 lipca 2022 roku odbył się, realizowany w ramach projektu „GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”, wyjazd studyjny do Włoch. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, jest realizowany w konsorcjum przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Uczestnikami wyjazdu były osoby uczestniczące w procesie tworzenia gospodarstw opiekuńczych w Polsce, w tym przedstawiciele partnerów projektu GROWID oraz przedstawiciele państwowych jednostek doradztwa rolniczego - pracownicy ODR zajmujący się tematyką rozwoju rolnictwa społecznego.  Gospodarstwa pełniące funkcje społeczne to innowacyjne rozwiązanie, które jest coraz powszechniej stosowane w wielu krajach europejskich. Jego sednem jest wykorzystanie wyjątkowych miejsc, jakimi są wieś i gospodarstwa rolne do tworzenia usług dla osób wymagających wsparcia. Głównym celem wizyty studyjnej było zapoznanie uczestników wyjazdu z systemem prawno - instytucjonalnym oraz założeniami organizacyjnymi i dobrymi praktykami w zakresie świadczenia usług opiekuńczych we Włoszech.

Program wyjazdu był bardzo interesujący. Uczestnicy mieli okazję poznać specyfikę funkcjonowania rolnictwa społecznego w kraju, mającym kilkunastoletnie doświadczenie łączenia rolnictwa
i działalności opiekuńczej. Podczas wizyty zaprezentowane zostały gospodarstwa socjalne i społeczne, wielofunkcyjne farmy czy spółdzielnie rolnicze, wykorzystujące różnorodność realizowanych programów i działań aktywizujących w środowisku naturalnym, upraw charakterystycznych dla regionu Veneto (winnice) oraz terapii ze zwierzętami. Grupa odwiedziła gospodarstwa  zajmujące się  opieką dzienną osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie, dla których odpowiednio dostosowana praca przy pielęgnacji roślin i opieki nad zwierzętami (konie, bydło, kozy, drób) jest formą terapii w procesie zdrowienia, sposób działania przeciwko wyłączeniu społecznemu.

Włochy to kraj z wypracowanym i sprawnie funkcjonującym systemem łączenia rolnictwa i działalności opiekuńczej. Przykłady dobrych praktyk tej działalności, które podczas wyjazdu uczestnicy mieli okazję zobaczyć, będą wykorzystywane w procesie wdrożenia opracowanego w ramach projektu GROWID modelu gospodarstwa opiekuńczego, składającego się na system wdrażania strategii rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce.

Dorota Kapłon

Farma Conca d'Oro - prezentacja gospodarstwa

Farma Conca d'Oro gospodarstwo opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie

Farma Fattoria Vecchia w Via Muri

Gospodarstwo opiekuńcze Al Confin

Grupa uczestników wyjazdu w gospodarstwie społecznym Clarabella

Hipoterapia w gospodarstwie społecznym Massignan

Kozy do prowadzenia terapii zajęciowej (Fattoria Vecchia)

Paolino Massignan - fundator gospodarstwa społecznego Massignan

Usługi restauracyjne w farmie Fattoria Vecchia

Wino z winnnicy gospodarstwa społecznego Massignan