Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W ramach Dnia Otwartych Drzwi w LODR w Końskowoli na Polu Doświadczalno-Wdrożeniowym w Pożogu II została przygotowana Wyspa Innowacji, na której firmy zaprezentowały innowacyjne rozwiązania wpisujące się w realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Zaprezentowano innowacyjne rozwiązania w maszynach i urządzeniach pozwalające na osiągnięcie głównych celów Zielonego Ładu takich jak zmniejszenie zużycia nawozów i środków ochrony roślin i zagadnienia związane ze strategią „od Pola do stołu”.

Firmy, które zaprezentowały się 26 czerwca na Wyspie Innowacji:

 

  1. EAGRONOM

Program do zarządzania gospodarstwem rolnym, system wspomagania decyzji, rolnictwo węglowe. Aplikacja którą stworzyła firma eAgronom służy do ewidencjonowania wszystkich czynności które są wykonywane w gospodarstwie i gromadzenia ich w jednym miejscu. Są to: dane o wykonanych i planowanych zabiegach, koszty wykonanych zabiegów, tworzenie plików i map wykorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym , obserwacje pól i analizy oraz wskaźniki satelitarne NDVI dla danych działek. Firma prezentuje także ofertę dotyczącą rolnictwa węglowego. Poprzez ukierunkowanie na konkretne praktyki rolnicze możliwe jest pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery i magazynowanie go w glebie i roślinności. W końcowym efekcie takich praktyk generowane są tzw. kredyty węglowe które mogą być sprzedawane firmom.

 

  1. GB AGRO SP. Z O.O.

Firma zaprezentowała uniwersalną maszynę modułową jako agregat do uprawy pasowej (Strip Till) i głębosz na jednej konstrukcji nośnej o nazwie GB Hybrid 450. Do maszyny może być dołączony każdego rodzaju siewnik. Maszyna wykonuje spulchnienie pasa gleby , podsiew nawozu, oraz równoczesny siew za jednym przejazdem. Może być wykorzystywana do głębokiej uprawy jako głębosz. Agregat wyposażony jest w elementy precyzyjnego sterowania sekcjami wysiewającymi nawóz.

 

  1. TAKS-STAL SP. Z O.O.

Prezentacja siewnika do pasowego podsiewu traw na użytkach zielonych. Maszyna stworzona we współpracy z Instytutem Technologiczno – Przyrodniczym PIB w Falentach służy do uprawy wąskich pasów spulchniając glebę za pomocą frezów sekcyjnych z równoczesnym podsiewem nawozu, po czym następuje wysiew mieszanki traw i przyciśnięcie przez koło. Taka metoda podsiewu traw nie powoduje wyłączenia terenów zielonych z użytkowania.

 

  1. GOSPODARSTWO TUPIKOWSCY

Precyzyjny rozsiewacz do nawozów firmy Sulky z możliwością automatycznej regulacji dawki wysiewanego nawozu. W rozsiewaczu znajduje się elektroniczne sterowanie modułem wysiewu granicznego oraz system zmiennego dawkowania poprzez wgranie do komputera map aplikacji nawozów na danym obszarze. Rozsiewacz wyposażony w wagę elektroniczną i komputer sterujący ze złączem ISOBUS.

 

  1. PROGEA SKY sp. z o.o.

Wykorzystanie danych satelitarnych w rolnictwie i przestrzeni publicznej. Generowanie wskaźników roślinności NDVI, stanu odżywienia roślin, strat wody z gleby i nasycenia wodą. Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych oraz dronów do szacowania szkód łowieckich i monitoringu upraw wielkoobszarowych.

 

  1. AGRO – OSEK S.C.

Prezentacja maszyn do uprawy w tym uprawy bezorkowej. Głębosz z zębami typu Ripper z podwójnym wałem kolczasto – łapkowym, który powoduje lepsze rozdrobnienie i wymieszanie resztek pożniwnych. Ciężka brona zębowa składana hydraulicznie stosowana do płytkiego spulchniania górnej warstwy gleby, kruszenia i rozbijania brył ziemi oraz niszczenia chwastów i zadarnienia.

 

  1. HEXITED

Kolejne ciekawe innowacyjne rozwiązanie, które chroni pola uprawne przed ptakami zaprezentowała firma Hexited. Proponowany system służy redukcji strat w działalności rolnej wynikających z aktywności ptaków takich jak zjadanie plonów, ziaren oraz zanieczyszczanie upraw odchodami. Działanie systemu opiera się na wykryciu szkodnika za pomocą kamery oraz odstraszenie go za pomocą autonomicznych dronów.

 

  1. VANTAGE POLSKA

Szczególnie dużym zainteresowaniem rolników cieszył się robot rolniczy Robotti duńskiej firmy AGROINTELLI, który jest jednym z najbardziej zaawansowanych robotów rolniczych na świecie. Robot polowy Robotti to autonomiczny  nośnik narzędzi, który można integrować z różnego rodzaju powszechnie wykorzystywanymi maszynami i urządzeniami do siewu, pielęgnacji, koszenia i uprawy. Robot wyposażony jest w system RTK-GPS co zapewnia stabilność pracy oraz precyzyjną pracę i prowadzenie w czasie rzeczywisty z dokładnością do ± 2cm. Maszyna posiada dwa silniki wysokoprężne Kubota do napędu sekcji jezdnej i hydraulicznej. Urządzenie zawiera także elementy które zapewniają bezpieczeństwo pracy to m.in. laser lidar, który ma zasięg 100m i jest w stanie wykryć przeszkodę w celu uniknięcia kolizji oraz kamery, które dają podgląd na pracę zarówno z przodu jak i z tyłu robota. Pracę robota można śledzić poprzez specjalną aplikację na smartfonie,  która podaje jego lokalizację oraz parametry pracy.

Podczas wydarzenia „Wyspa Innowacji” dr hab. inż. Piotr Wężyk reprezentujący Firmę Progea SKY sp. z o.o. przeprowadził wykład nt Teledetekcja w rolnictwie precyzyjnym czyli od BSP po misje satelitarne, w oparciu o dane pozyskane na Polu Doświadczalno-Wdrożeniowym LODR w Końskowoli.

Zainteresowani mogli skorzystać z doradztwa firm prezentujących sprzęt oraz oferujących nawozy, środki ochrony roślin i materiał siewny, współpracujących z LODR w Końskowoli. Dla zwiedzających udostępnione były do zwiedzania demonstracje polowe doświadczeń i kolekcji odmianowych najważniejszych gatunków roślin rolniczych (łącznie około 500 poletek), w tym:

- kolekcje Odmian (zbóż ozimych i jarych, okopowych, oleistych, bobowatych i pastewnych, rośliny miododajne, rośliny poplonowe)

- doświadczenia (z techniką siewu, uprawą bezorkową, wsiewkami roślin bobowatych, terminami siewu, normami siewu, nawożeniem i ochroną roślin)

- doświadczenia ścisłe (ze zbożami, okopowymi i bobowatymi w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego – PDO).

Na stoisku LODR w Końskowoli można było uzyskać doradztwo w zakresie produkcji roślinnej, innowacyjnych rozwiązań oraz realizowanych projektów w zakresie działania „Współpraca”.

Pokazy polowe oraz sprzętu, poletka demonstracyjne,  stoiska firmowe dały możliwość podniesienia wiedzy przez uczestników, stanowiąc tym samym doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz szerokiej dyskusji w wybranych aspektach.

Przedsięwzięcie „Wyspa Innowacji” umożliwiło rolnikom dostęp do wiedzy i innowacji w zakresie nowoczesnych technologii, które obejmowały kwestie dotyczące doskonalenia szeroko rozumianej agrotechniki, w celu uzyskania zadowalających plonów o dobrej jakości.

Małgorzata Seroka

Kamil Rodzik

Agregat do pasowego podsiewu traw

agregat do uprawy pasowej

aplikacja eAgronom

autonomiczna stacja do lądowania dla dronów

eAgronom

głebosz i brona zębowa

precyzyjny rozsiewacz do nawozów

prezentacja robota rolniczego

prezentacja Robotti

prowadzący wykład Piotr Wężyk

rolnicy zwiedzający kolekcję zbóż

siewnik punktowy

stoiska firm na Polu Doświadczalno-Wdrożeniowym

stoisko daradcze LODR w Końskowoli

stoisko firmy Agriport

stoisko firmy Syngenta

stoisko Grupy Azoty

zainteresowani rolnicy na stoisku firmy Hexited