loga: UE, KSOW, Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru, PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja opracowana przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego szansą rozwoju obszarów wiejskich” realizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek oraz Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak ”.

Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2022-2023.

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2022 roku i kończy się w dniu 31 października 2022 roku  

Wartość operacji : 30 979,50 złotych

Celem operacji jest rozwój współpracy oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw wspierających przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Formy realizacji operacji:

Konferencja pn. „Cydr, wino, wyroby alkoholowe z własnych upraw-wyzwania stojące przed producentami ” 

  1. Organizacja rynku wina, cydru i wyrobów alkoholowych w Polsce- przepisy prawne związane z produkcją i sprzedażą wina przez małych producentów.
  2. Technologia produkcji wina (przydatność surowca, projektowanie małej winiarni)
  3. Jak założyć małą cydrownię-wyzwania stojące przed producentami (przydatność surowca do produkcji cydru jakościowego, projektowanie malej cydrowni)
  4. Wizyta u lokalnego producenta (dobre praktyki)
  5. Prawo podatkowe regulujące zasady produkcji i sprzedaży wina i wyrobów alkoholowych.
  6. Opłacalność oraz możliwość rozwoju produkcji wina, cydrów przez gospodarstwa sadownicze i prowadzące uprawę winorośli

Udział w operacji pozwoli na :

- przeszkolenie poprzez udział w konferencji 50 osób z terenu województwa lubelskiego w zakresie  technologii, organizacji rynku zbytu, aspektów prawnych czy ekonomicznych związanych z wyrobami alkoholowymi z własnych upraw. 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru województwa lubelskiego, reprezentujące następujące grupy osób;

- Rolnicy/sadownicy

- osoby/podmioty zajmujące się przetwórstwem owoców

- producenci cydru/jabłecznika/wina

- przedstawiciele organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD

- przedstawiciele organizacji branżowych związanych z sadownictwem/przetwórstwem

- przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników operacji zostaną podane na stronie Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru oraz partnerów operacji.

 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl