loga_ue_ksow_fwz_prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja opracowana przez Fundację „Winiarnie Zamojskie”

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „Winiarstwo szansą rozwoju lubelskiej wsi” realizowanej przez  Fundację „ Winiarnie Zamojskie” w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek

Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2022-2023.

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2022 roku i kończy się w dniu 31 października 2022 roku  

Wartość operacji : 28 527,90 złotych

Celem operacji   jest podniesienie poziomu wiedzy  i wymiana doświadczeń w zakresie nowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich

Formy realizacji operacji:

Szkolenie „ „Uprawa winorośli  i produkcja wina-bieżące trendy, szanse i nowa rzeczywistość prawna”  16  godzin w zakresie;

  1. Prawne aspekty uprawy winorośli i produkcji wina , ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie polskim i europejskim
  2. Wybrane zagadnienia zrównoważonej i organicznej uprawy oraz ochrony winorośli
  3. Kryteria jakości win ekologicznych i naturalnych (wykład i degustacja)
  4. Wybór lokalizacji winnicy oraz dobór odmian winorośli dla upraw zrównoważonych i organicznych
  5. Zrównoważona produkcja wina
  6. Marketing produktów winiarskich
  7. Wizyta w winnicy wraz z degustacją i dojazdem

Udział w operacji:

- wpłynie na podniesienie wiedzy u 15 uczestników szkolenia z zakresu techniki produkcji wina i aktualnych rozwiązań  w branży winiarskiej która wpływa na konkurencyjność obszarów wiejskich i wspiera rozwój lokalnej gospodarki. 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru województwa lubelskiego reprezentujące następujące grupy osób;

- producentów wina

- osoby związane z branżą winiarską

- osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży winiarskiej

- rolników

- producentów produktów lokalnych i tradycyjnych,

- przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników operacji zostaną podane na stronie Fundacji Winiarnie Zamojskie oraz partnerów operacji.

 

 

 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl