Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie: 

- rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2 – Poprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej

- rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 – Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej związanej z promocją dziedzictwa lokalnego

Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia: od 2 do 19 sierpnia 2022r.

Więcej informacji : https://www.zielonypierscien.eu/aktualnosci/oglosilismy-juz-2-konkursy-na-projekty