Logotypy projektowe: logo Unii Europejskiej, logo Krajowej Sieci obszarów wiejskich, logo Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, logo Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przystąpił do realizacji projektu w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, plan operacyjny na lata 2014 – 2020.  W projekcie udział bierze także partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej.

Realizacja operacji:

Od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.

Cel operacji:

Zwiększenie wiedzy, umiejętności i podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności rozwój zagród edukacyjnych poprzez zorganizowanie szkolenia i przygotowanie dodatkowych materiałów z zakresu turystyki wiejskiej w cyfrowym społeczeństwie oraz sieciowych produktów turystyki wiejskiej.

Formy realizacji:

Jednodniowe stacjonarne szkolenie w okolicach Kazimierza dla 30 uczestników.

Grupa docelowa:

Operacja skierowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego, przede wszystkim do właścicieli zagród edukacyjnych, osób zainteresowanych tym tematem oraz doradców LODR w Końskowoli. W operacji weźmie udział 30 osób w tym 5 doradców LODR w Końskowoli.

Przewidywane efekty:

Zapoznanie się 30 uczestników szkolenia z nowymi sposobami rozwijania oferty turystycznej na terenach wiejskich, wykorzystanie nowych trendów w społeczeństwie cyfrowym i współpraca między podmiotami oraz udzielania pierwszej pomocy przyczyni się do ich rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników operacji zostaną podane na stronie Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl