W XXX edycji konkursu „Najlepsze Wydawnictwo Ośrodków Doradztwa Rolniczego w 2021 roku” w kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne” I miejsce zajęły wydawane przez LODR w Końskowoli „Lubelskie Aktualności Rolnicze”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 12 października 2022 roku w Poznaniu.

Konkurs „Najlepsze Wydawnictwo Ośrodków Doradztwa Rolniczego” jest organizowany przez poznański oddział Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Departamentem Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy MRiRW. W tym roku patronat honorowy nad Konkursem objął Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem redakcji czasopism ośrodków doradztwa rolniczego. Jako forma współzawodnictwa wydawców przyczynia się niewątpliwie do podwyższania poziomu merytory­cznego i edytorskiego wydawanych czasopism i wydawnictw tematycznych.

Do tegorocznej edycji konkursu, w kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne swoje uczestnictwo zgłosiło 16 redakcji wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Jednym z kryteriów oceny zgłoszonych wydawnictw było zaangażowanie czasopism w promocję, wykorzystanie i popularyzację narzędzi pomocowych PROW 2014-2020.

Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę i wybrała najlepsze, wydane w 2021 roku. Przyznano następujące nagrody:

W kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne”:

I miejsce: „Lubelskie Aktualności Rolnicze” - LODR w Końskowoli.

Trzy równorzędne II miejsca: „Twój Doradca Rolniczy Rynek” - DODR we Wrocławiu, „Wieś Kujawsko-Pomorska” - KPODR w Minikowie, „Wiadomości Rolnicze” - PODR w Szepietowie.

Trzy równorzędne III miejsca: „Rada” - ŁODR w Bratoszewicach, „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” - PODR w Boguchwale, „Pomorskie Wieści Rolnicze” - PODR Lubaniu.

Oceniając poszczególne czasopisma, komisja brała pod uwagę:

  • wartość merytoryczną zamieszczanych informacji, zawartość informacji ekonomicznych i rynkowych,
  • udział problematyki PROW 2014-2020,
  • zrozumiałość tekstów, komunikatywność, stałe działy, program czasopisma, konkretność stylu, treść wypowiedzi, słownictwo, brak usterek językowych, składniowych i ortograficznych,
  • opracowanie redakcyjne (komentarz, słowo odredakcyjne, komunikatywność),
  • szatę graficzną, oryginalność, skład komputerowy - opracowanie techniczne materiałów, jakość i staranność druku,
  • łączność redakcji z odbiorcami (plebiscyty, konkursy, ankiety, listy do redakcji) i działalność promocyjną.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 12 października w Poznaniu, podczas „Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Współpraca producentów rolnych sposobem na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich”.

Puchar Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka z okazji 30-lecia Konkursu oraz statuetkę, dyplom i czek na 15 tys. zł za zdobycie I miejsca odebrali Wiesław Orzędowski, dyrektor LODR w Końskowoli, i Anna Jakimiak, redaktor naczelna LAR.

dyplom

Dyrektorzy LODR z redaktor naczelną LAR

laureaci Konkursu

laureaci Konkursu - 1

puchar

statuetka