Wygłoszone po Mszy św. żałobnej 14.10.2022 r. w kościele parafialnym w Końskowoli przez Waldemara Banacha, zastępcę dyrektora LODR w Końskowoli

Pogrążona w smutku Rodzino, czcigodni Księża, przedstawiciele instytucji i samorządu, Rolnicy, Koleżanki i Koledzy - doradcy rolniczy, Szanowni Państwo zebrani w ostatniej drodze zmarłego śp. Dyrektora Eugeniusza Polaka

Śmierć zawsze przychodzi nie w porę.

Z głębokim bólem i smutkiem odebraliśmy informację o śmierci Pana Dyrektora dr. Eugeniusza Polaka. Jeszcze tak niedawno, bo w ubiegły czwartek, w trakcie organizowanej przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wspólnie z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach konferencji „Wspólne tradycje - Wspólne Wyzwania”, rozmawialiśmy z panem prof. Stanisławem Krasowiczem o wkładzie pracy i zaangażowaniu Pana Dyrektora Eugeniusza Polaka w wiodącą rolę w kreowaniu doradztwa rolniczego oraz prestiż naszego Ośrodka nie tylko w skali kraju, ale również na arenie międzynarodowej. Był On dla nas wszystkich tu zebranych znaną i cenioną osobą. Chciałbym w tej tak trudnej i doniosłej chwili krótko przypomnieć jego karierę zawodową w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Pan dr. Eugeniusz Polak pracę w naszym Ośrodku rozpoczął w dniu 1.06.1983 r. na stanowisku kierownika Działu Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej. Od 1.10.1986 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. wdrażania i upowszechniania postępu rolnego z powierzeniem zadania koordynacji i nadzoru pracy pionu doradztwa rolniczego. W dniu 1.01.1991 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. W dniu 27.05.2004 r. przeszedł na emeryturę, stając się, jak to często żartobliwie podkreślał, „stypendystą ZUS”.

Pan Dyrektor posiadał bogate doświadczenie w zakresie produkcji rolnej, uczestniczył w licznych wyjazdach studyjnych krajowych i zagranicznych. Był zaangażowanym popularyzatorem wiedzy rolniczej, aktywnie uczestniczył w działalności społeczno-politycznej na terenie gminy oraz ODR. W ciągu ponad 20 lat pracy zawodowej w naszym Ośrodku był wielokrotnie wyróżniany nagrodami i odznaczeniami za szczególne osiągnięcia w pracy doradczej. Zawsze był wzorem wielkiej pracowitości, odpowiedzialności. Swym charakterem, postawą życiową, otwartością i życzliwością wobec drugiego człowieka pokazywał nam, co jest w życiu ważne i istotne.

Nasuwa się pytanie: jak będziemy wspominać i pamiętać Pana Dyrektora Eugeniusza? Ja miałem przyjemność i zaszczyt współpracować z Panem Dyrektorem od września 1999 roku aż do jego przejścia na emeryturę. Myślę, że wspominam go przede wszystkim jako osobę konsekwentną, pełną taktu i ciepła. Swoim doświadczeniem, umiejętnością słuchania i poczuciem humoru potrafił załagodzić trudne sytuacje, których nie brakowało w historii LODR w Końskowoli. Do dziś w obiegu są Jego słynne anegdoty i powiedzenia.

Pomimo przejścia na emeryturę, interesował się bieżącymi sprawami Ośrodka, brał udział w organizowanych kolejnych Dniach Otwartych Drzwi, był stałym czytelnikiem wydawanych przez nas „Lubelskich Aktualności Rolniczych” i telefonicznie dzielił się ze mną swoimi uwagami i spostrzeżeniami.

Sądzę, że będę wyrazicielem zdania wszystkich tu obecnych, jeżeli powiem, że przyszliśmy dzisiaj z potrzeby serca, by podziękować Panu, Panie Dyrektorze, za Twoje dobro i piękno! Dziękujemy za to, że byłeś z nami, za Twoje zawsze pogodne usposobienie, za życzliwość wobec wszystkich. Teraz, gdy Twoja ziemska pielgrzymka dobiegła końca, pochylamy głowy. Być może tam na górze potrzebny jest ekspert i doradca rolniczy...

Ksiądz Jan Twardowski napisał: „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”. Obiecujemy Ci naszą pamięć i modlitwę. Spoczywaj w pokoju! Non omnis moriar!

Eugeniusz Polak - nekrolog