Logotypy kolejno od lewej do prawej: Unia Europejska, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja realizowana jest przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "POLSKA EKOLOGIA" wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Konferencja w Lublinie w dniach od 26 do 28 października 2022 roku

Konferencja ma na celu zapoznanie uczestników operacji z możliwościami i zasadami certyfikacji produkcji żywności wysokiej jakości zarówno w ramach krajowych systemów/certyfikatów jakości jak i certyfikatów funkcjonujących w UE. Umożliwi również wymianę i upowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń dotyczących promocji żywności wysokiej jakości, jej koordynacji, możliwości jakie daje certyfikacja oraz optymalizacja efektów wspólnych działań promocyjnych w ramach różnych produktów i regionów na rynku krajowym i zagranicznych.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału!

Osoba do kontaktu: Marek Siuciak, tel. 607 725 819

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJA LUBLIN.docx

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "POLSKA EKOLOGIA"