Fundacja „Pomaganie krzepi” serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie kulinarnym. Celem konkursu jest kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z Bożym Narodzeniem, w szczególności z wypiekaniem ciastek bożonarodzeniowych, dbałość o poczucie tożsamości kulturowej, a także pielęgnowanie szacunku dla tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia.

Zadaniem konkursowym jest przesłanie na adres organizatora ciastka bożonarodzeniowego wykonanego przez KGW wraz z przepisem kulinarnym. Ciastko należy przesłać do dnia 30 grudnia 2022 r. Jedno KGW może przesłać tylko jedno ciastko. Powołana Kapituła konkursowa, na czele z cukiernikiem oceni ciastka pod względem walorów smakowych oraz zgodności nadesłanego ciastka z załączonym do niego przepisem kulinarnym. Na Zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe (m.in. mały sprzęt AGD) o łącznej puli 25.000 zł. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni poprzez social media Fundacji do dnia 6 stycznia 2023 r.

Aby zgłoszenie było skuteczne, reprezentant Koła Gospodyń Wiejskich powinien złożyć zgłoszenie konkursowe w Generatorze, który jest dostępny tutaj:

www.pomaganie-krzepi.pl/generator

 

Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępny na stronie Fundacji:

https://www.pomaganie-krzepi.pl/1897,kgw?tresc=14786