Nowe urządzenia, innowacyjne technologie, cały czas rozwijają pszczelarstwo, ułatwiając tym samym prace pszczelarzom. Aplikacje na telefon, drobne gadżety, nowe urządzenia czy też rozbudowane automatyczne linie do wirowania miodu to jedne z wielu przykładów rozwoju pszczelarstwa.

Przykładem nowoczesnego rozwiązania w pszczelarstwie może być BeeSmart, jest to aplikacja na telefon, która przede wszystkim ma za zadanie skrócić czas jaki pszczelarz poświęca na wykonywanie notatek i ich odczytywanie. Dodatkowo dzięki aplikacji możemy dowiedzieć się jaka aktualnie panuje pogoda na poszczególnych pasiekach. Aplikacja wysyła również powiadomienia o przewidywanych przymrozkach lub sprzyjających warunkach do wiosennego przeglądu. Po ustaleniu lokalizacji naszej pasieki monitorowane są również nowe ogniska zgnilca amerykańskiego w okolicy. Dane te są zbierane i zapisywane co daje możliwość stworzenia raportów, z których możemy samodzielnie wyciągać wnioski np.: jaki wpływ na pszczoły miał przeprowadzony zabieg oraz w jakich warunkach miały aktualne  warunki pogodowe, co z kolei daje nam wiele informacji i pozwala wykluczyć błędy w przyszłości.

Ciekawym rozwiązaniem dla małych i średnich pasiek może być osuszacza miodu na bazie stołu do odsklepiania. Podstawową funkcją urządzenia jest osuszanie miodu, ale po drobnych zmianach może spełniać inne funkcje takie jak:

- suszarka do pyłku,

- dekrystalizator ,

- kremownica do miodu,

- odstojnik

-  stół do odsklepiania. 

Wewnątrz zbiornika urządzenia zamontowano poziome mieszadło talerzowe, natomiast w dnie zbiornika umieszczona jest elektryczna mata grzewcza wraz z czujnikiem temperatury, a na górnej pokrywie urządzenia znajduje się osuszacz powietrza. Proces osuszania miodu regulowany jest za pomocą sterownika i polega na jednoczesnym podgrzewaniu, mieszaniu i wentylowaniu suchym powietrzem znajdującego się w zbiorniku miodu.

Kolejnym nowym rozwiązaniem jestInteligentny ul” czyli system monitorowania uli, wykonuje precyzyjne pomiary m.in. wagi, dźwięku, temperatury, wilgotności oraz kontroluje aktualną lokalizację. Dzięki uzyskanym pomiarom i odpowiedniej ich interpretacji można wyciągnąć wnioski o tym co dzieje się w ulu. Dodatkowo aplikacja uławia wykrywanie chorób, rójki, pomaga w planowaniu prac na pasiece. Urządzenie pozwala na lepsze zrozumienie pszczół i ich potrzeb, pozwala na bardziej precyzyjne dobranie terminów dokarmiania pszczół, podawania lekarstw oraz zbioru miodu i to bez konieczności otwierania ula.

Dla dużych pasiek towarowych ciekawym rozwiązaniem jest kupno automatycznej linii do wirowania miodu. Pełne wyposażenie linii to m.in. miodarka horyzontalna, mieszcząca 52-80 ramek ze sterownikiem automatycznym, podajnik z wózkiem załadowczym, pneumatyczny wyrzutnik ramek czy automatyczna odsklepiarka z nożami podgrzewanymi. W zestawie znajduje się poziome sito oraz pompa do transportu miodu. Linia łączy wiele urządzeń w jedno, co znacznie usprawnia prace i zajmuje stosunkowo niewiele miejsca.

Innym ciekawym urządzeniem jest podgrzewacz do korpusów. Aby szybko i łatwo odebrać miód z ramek warto jest je podgrzać przed wirowaniem. Dzięki podgrzewaczowi można podgrzać ramki umieszczając całe korpusy na urządzeniu, a po kilku godzinach mamy podgrzane ramki.

Kolejną innowacją, o której warto wspomnieć, jest wirówka do odsklepin. Wirówka pomaga oddzielić pozostałości miodu od odsklepiny w krótkim czasie, zmniejszając tym samym straty miodu.

Dzięki tym rozwiązaniom pszczelarz może usprawnić swoją prace z pszczołami i zaoszczędzić wiele cennego czasu. Dlatego warto śledzić nowinki pszczelarskie jakie pojawiają się co pewien czas, by praca z pszczołami była łatwiejsza i dawała wiele satysfakcji.

Aplikacja - BeeSmatr

Automatyczna linia do wirowania miodu

Osuszacz miodu

Podgrzewacz korpusów

System monitorowania ula - inteligenty ul

Wirówka do odsklepin