Chrońmy Pszczoły One Ochronią Nas ! W dniach 15-17 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli odbyła się Konferencja Pszczelarska, w której uczestniczyło ponad 300 pszczelarzy z całej Polski, a także z Ukrainy, Białorusi i Litwy. Jej organizatorami byli Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

Uroczystego otwarcia dokonali: Andrzej Ryl – Z-ca dyrektora LODR w Końskowoli oraz Mirosław Worobik - dyrektor ZSR CKP w Pszczelej Woli. Powitali oni licznie zgromadzonych pszczelarzy, wykładowców i gości. Konferencja podzielona była na bloki tematyczne, pierwszy dzień obejmował gospodarkę pasieczną, drugi hodowlę pszczół natomiast ostatni zdrowie pszczół. Na koniec każdego dnia odbywało się forum dyskusyjne trwające do późnych godzin nocnych. W ZSR CKP w Pszczelej Woli swoje stoiska miały firmy produkujące ule i sprzęt pszczelarski. Można było kupić fachową prasę pszczelarską oraz nasiona roślin miododajnych.

Już dziś pragniemy zaprosić pszczelarzy i sympatyków pszczół na XI Lubelską Konferencję Pszczelarską oraz VI Międzynarodowe Sympozjum Pszczelarskie w 2020 roku.