Dnia 22 października 2021 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce- Osadzie w powiecie włodawskim miał swoje święto: Poświęcenie Nowego Sztandaru oraz Jubileusz 45-lecia Szkoły.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w świetlicy wiejskiej w Korolówce- Osadzie, a następnie przemaszerowano do Szkoły w uroczystym orszaku, który prowadził jeździec na koniu w  ułańskim mundurze, dalej kroczyła orkiestra, poczet sztandarowy i wszyscy uczestnicy.

Wypas bydła na pastwisku

REJESTR WYPASU

Przypominamy rolnikom, którzy wnioskowali o płatność dobrostanową w ramach wariantu 2.1 Dobrostan krów mlecznych - wypas, o złożeniu do kierownika biura powiatowego Agencji REJESTR WYPASU KRÓW MLECZNYCH w terminie od dnia 16 października do dnia 31 października 2021 roku.

Nowoczesne rozwiązania, transfer wiedzy z nauki do praktyki oraz łączenie podmiotów i osób zainteresowanych wdrożeniami innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich to klucze do dynamicznego rozwoju polskiej produkcji rolniczej i polskiej wsi. Od sześciu lat aktywnie wspiera je SIR - Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, koordynowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz aktywnie wspierana przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „ Wiedza i współpraca w rozwoju obszarów wiejskich” realizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania Zapiecek oraz Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”. Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2020-2021.

Pobierz: karta_zgłoszeniowa.pdf

Czytaj więcej: Wiedza i współpraca w rozwoju...

Dnia 18 października 2021 roku  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników. Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.

Drodzy rolnicy, już są nowe stawki płatności bezpośrednich za 2021rok.

Europejski Bank Centralny  dnia 30 września 2021 roku opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności za 2021 rok. Kurs tegoroczny jest wyższy od ubiegłorocznego i wynosi 4,6197.

Poniżej wielkości stawek za tegoroczne płatności bezpośrednie:

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w dniu 13.10.2021 roku zorganizował seminarium wraz z pokazem praktycznym w miejscowości Podwierzbie, położonej w gminie Ryki, w powiecie ryckim, w województwie lubelskim pt. „Innowacyjne rozwiązania technologiczne siewnika do podsiewu łąk i pastwisk”. Pokaz praktyczny podsiewu odbył się w ramach operacji pod nazwą Innowacyjne Rozwiązania Techniczne Siewnika do podsiewów użytków zielonych służących poprawie ilości i jakości paszy dla przeżuwaczy oraz ochronie wód, gleb i klimatu, realizowany jest przez grupę operacyjną BAZYDRILL, której liderem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, a partnerem Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.