W dniu 26.07.2022 r. w sadzie doświadczalno-wdrożeniowym LODR w Końskowoli rozpoczęto zbiór wiśni nowym kombajnem FELIX-Z. Obecnie powierzchnie plantacji wiśni, przy braku mechanizacji zbioru, limitowane są głównie dostępem siły roboczej, co wynika głównie z niechęci producentów do korzystania z najemnych pracowników, których dostępność jest coraz mniejsza, a koszt coraz wyższy. Zbiór kombajnem owoców pestkowych, a w szczególności wiśni jest obecnie jedynym sposobem umożliwiającym zwiększenie areału ich uprawy oraz wzrostu opłacalności produkcji.

W dniu 31.07.2022 roku w Masłomęczu odbyła się tradycyjna już impreza – podróż do przeszłości. Masłomęcz to mała miejscowość położona w gminie Hrubieszów, która w ostatnich latach – dzięki licznym pracom archeologów, badaniom naukowców i wielu inicjatywom społecznym  stała się skarbcem historii kultury gockiej. Stowarzyszenie „Wioska Gotów” z Masłomęcza i skansen znajdujący się na terenie wsi tworzą niepowtarzalny klimat tej miejscowości. Podczas biesiady można było wszystkimi zmysłami doświadczyć życia i zwyczajów kulturowych jakie mieli zamieszkujący na przełomie starożytności i średniowiecza osadnicy Kotliny Hrubieszowskiej.

Zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich. Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 24 lipca 2022 r. na terenie gminy Trawniki odbył się Festyn Powiatowo – Gminny „Między Wieprzem, a Giełczwią - Festiwal Dwóch Dolin – Trawnicka Zaciera”. Festyn ten był jednocześnie XII Nadwieprzańskim Festiwalem Piosenki i Przyśpiewki Ludowej, podczas którego główną atrakcją były występy Kół Gospodyń Wiejskich z gmin powiatu świdnickiego oraz koncert Orkiestry Dętej z Trawnik. Podczas imprezy odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Potraw Regionalnych o Nagrodę Specjalną Starosty powiatu Świdnickiego i Nagrodę Wójta Gminy Trawniki oraz wręczenie nagród specjalnych najlepszemu wędkarzowi w zawodach wędkarskich i młodym sportowcom.

Startuje ogólnopolski konkurs Lasów Państwowych „Natura od kuchni” skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich. Granty w wysokości do 5 tys. zł trafią do organizacji, które przygotują najciekawsze propozycje wypromowania zdrowej żywności z polskich lasów. Zaś dla wszystkich miłośników „dobrego z lasu” powstanie książka kucharska z regionalnymi, domowymi przepisami.

ARiMR zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu pn.„Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka”. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze prowadzonym przez ARiMR. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR. Praca konkursowa powinna odwoływać się do tradycji polskiej wsi oraz kojarzyć z życiem rolników. Przy tworzeniu rękodzieła oczekuje się kreatywności i wykorzystania naturalnych surowców.

Logotypy projektowe: logo Unii Europejskiej, logo Krajowej Sieci obszarów wiejskich, logo Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, logo Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przystąpił do realizacji operacji pn. „Gospodarstwo opiekuńcze jako przykład innowacyjnej formy działalności gospodarstwa rolnego” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2022, wybranej w konkursie nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich