Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniach 15-16 września 2020 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli po raz kolejny zorganizował warsztaty serowarskie tylko tym razem były to warsztaty II stopnia pt. „Innowacje w lubelskim serowarstwie” w bardzo urokliwym miejscu jakim jest Kazimierz Dolny. Operacja została zrealizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest wspieranie rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Lubelszczyzny w zakresie serowarstwa poprzez podnoszenie wiedzy i umiejętności w obszarze lokalnego przetwórstwa, zachęcanie do tworzenia partnerstw podejmujących wspólne innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie produkcji, promocji, certyfikacji i wprowadzania do obrotu regionalnej żywności wysokiej jakości.

Warsztaty II stopnia ponownie przeprowadziła niezstąpiona pani Joanna Włodarska z Akademii Siedliska pod Lipami, która po raz kolejny zechciała podzielić się swoją wiedzą z uczestnikami warsztatów. Kurs skierowany był dla osób, które w swoich gospodarstwach przetwarzają mleko jak również brały udział w zorganizowanych przez nas wcześniej warsztatach I stopnia. Warsztaty miały na celu pomóc uczestnikom rozwiązać różne problemy z jakimi borykają się na co dzień w swoich małych przetwórniach, jak również wprowadzić nowy asortyment do sprzedaży.  W warsztatach uczestniczyło 14 osób z terenu województwa lubelskiego. Podczas zajęć uczestnicy poznali skład poszczególnych rodzajów mleka, rodzaje stosowanych bakterii serowarskich, nauczyli się robić zakwas roboczy, a przede wszystkim na dwuosobowych stanowiskach wykonywali sery takie jak: pecorino, parmezan, serek wiejski z mleka krowiego i koziego, ricotta, gorgonzolę, roladę ustrzycką, mozzarellę, mascarpone oraz camembert. Był to bardzo intensywny dwudniowy kurs serowarski który zdecydowanie pozwolił uczestnikom na poszerzenie swojej wiedzy z zakresu przetwórstwa mleka jak również pozwolił nawiązać nowe znajomości oraz podjąć wspólne inicjatywy.

Małgorzata Tarkowska

Innowacje w lubelskim serowarstwie

Innowacje w lubelskim serowarstwie

Innowacje w lubelskim serowarstwie

Innowacje w lubelskim serowarstwie

Innowacje w lubelskim serowarstwie

Innowacje w lubelskim serowarstwie

Innowacje w lubelskim serowarstwie

Innowacje w lubelskim serowarstwie

Innowacje w lubelskim serowarstwie

Innowacje w lubelskim serowarstwie

Innowacje w lubelskim serowarstwie

Innowacje w lubelskim serowarstwie

Innowacje w lubelskim serowarstwie

Innowacje w lubelskim serowarstwie

Innowacje w lubelskim serowarstwie

Innowacje w lubelskim serowarstwie