Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Branża drobiarska jest przykładem doskonale rozwijającego się sektora polskiej gospodarski. Polska jest liderem w Unii Europejskiej i jednym z najważniejszych światowych eksporterów mięsa drobiowego. Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na całym świecie w dużym stopniu determinuje obecną sytuację na rynku drobiu.

W Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w dniu 10.11.2020r. odbyła się wideokonferencja pt. Innowacyjne technologie w produkcji drobiarskiej. Celem konferencji było podniesienie poziomu wiedzy i przekazanie informacji na temat nowych rozwiązań w chowie drobiu. Konferencje otworzył z-ca Dyrektora LODR w Końskowoli mgr. inż. Waldemar Banach. Pierwszy wykład na temat - Możliwości tworzenia grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca”, wygłosił Marek Siuciak z LODR w Końskowoli.

Pani Urszula Teter z CID LINES omówiła temat ,,Praktyczne uwagi na temat opracowywania schematów bioasekuracji w chowie drobiu’’. Bioasekuracja to biologiczna ochrona fermy. Bezpieczeństwo biologiczne fermy drobiu to szereg działań i środków zmierzających do ochrony ludzi i zwierząt przed wprowadzeniem i rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych i pasożytniczych. Bioasekuracja stanowi niezwykle istotne ogniwo pomiędzy wszystkimi procesami produkcyjnymi.

Bardzo ciekawy wykład na temat ,,Zalety zastosowania systemu automatycznego ważenia drobiu JOTAFAN WGJ – 8 do monitorowania chowu oraz parametrów mikroklimatu – prezentacja pracy systemu” omówił Andrzej Zagórski z Firmy JOTAFAN. Firma ta zajmuje się konstruowaniem i produkcją elektronicznych urządzeń pomiarowych dla rolnictwa i przemysłu, głównie chowu zwierząt. W skład systemu JOTAFAN wchodzą m.in.: sterowniki (regulatory) mikroklimatu o zaawansowanych algorytmach sterowania i możliwość konfiguracji systemu w obiekcie; sterowniki temperatury, wilgotności; ręczne i automatyczne wagi dla drobiu, systemy automatycznego ważenia drobiu podczas chowu; centrala alarmowa z powiadomieniem GSM; sygnalizatory alarmowe, zasilacze buforowe, oprawy świetlówkowe z regulacją natężenia światła, programowanie oświetlenia; liczniki i sterowniki do zadawania wody i paszy; falowniki, regulatory obrotów wentylatorów jednofazowych.

Konferencję zakończyła dr hab. Justyna Batkowska z UP w Lublinie prelekcją ,,Nowoczesne trendy w żywieniu drobiu”. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w chowie drobiu zaszły bardzo duże zmiany. Żywienie zalicza się do głównych czynników mających wpływ na jakość produktów drobiarskich. Substancje znajdujące się w mieszankach paszowych mogą poprawić jakość jaj i mięsa drobiu, a także mieć działanie negatywne.

Wideokonferencja ,,Innowacyjne Technologie w Produkcji Drobiarskiej” została przeprowadzona w ramach realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie SIR.

Katarzyna Guzek