Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniu 02.12.2020 r. odbyła się zorganizowana przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wideokonferencja pod nazwą ,,Środowiskowe uwarunkowania zdrowia na obszarach wiejskich”.  Konferencja była wynikiem zapotrzebowania na wiedzę dotyczącą profilaktyki zdrowotnej. Wzrost ekologicznej świadomości konsumentów może spowodować wytworzenie popytu na produkty ekologiczne, leki ziołowe i kosmetyki naturalne. Efektem zwiększenia świadomości producentów rolnych może być wytworzenie rynków, które będą odpowiedzią na istniejące zapotrzebowanie.

Konferencję otworzył Dyrektor LODR Wiesław Orzędowski, który podkreślił, że dbałość o stan zdrowia poprzez produkcję żywności wysokiej jakości oraz zrównoważone korzystanie z zasobów przyrody to wyzwanie na kolejne lata dla producentów rolnych. Pierwszy wykład na temat ziołolecznictwa poprowadził brat Jan z Dukli z Zakonu Ojców Bonifratrów. Brat Jan przedstawił ciekawą historię zakonu oraz tradycyjne receptury mieszanek ziołowych wytwarzanych przez Ojców Bonifratrów. Z pewnością bogata tradycja Zakonu przyczyniła się do rozpowszechniania ziołolecznictwa w Polsce.  Na zakończenie wykładu Brat Jan ogłosił konkurs dla uczestników konferencji dotyczący wzmianek na temat Zakonu Ojców Bonifratrów w literaturze polskiej. Zwycięzcom zostały przyznane nagrody w postaci świątecznych zestawów produktów bonifraterskich. Kolejny wykład pt. ,,Racjonalne odżywianie elementem profilaktyki zdrowotnej” wygłosiła dr Agnieszka Malik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dieta jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na pojawianie się wielu chorób cywilizacyjnych.  W dobie chemizacji żywności jest to temat szczególnie aktualny, który również wzbudził duże zainteresowanie uczestników. Uzupełnieniem tematyki ekologicznego stylu życia był wykład Beaty Sawczuk dotyczący naturalnych metod używanych w kosmetologii. Podczas prelekcji pt. ,,Fitokosmetologia - pielęgnacja ciała w zgodzie z naturą” pani Beata opowiedziała o wykorzystywaniu w pielęgnacji skóry substancji pochodzenia naturalnego, które nie obciążają dodatkowo naszego organizmu. Na zakończenie wykład przeprowadził Marek Siuciak, broker innowacji, który opowiedział o możliwości tworzenia grup operacyjnych w ramach działania Współpraca.

Tematy konferencji były różnorodne, jednak myślą przewodnią była cały czas dbałość o zdrowie człowieka i profilaktyka zdrowotna. Uczestnicy wynieśli z wykładów wiele cennych i praktycznych wskazówek dotyczących stosowania ziół, racjonalnej diety oraz naturalnej pielęgnacji ciała. W obliczu nowego wyzwania, jakim jest znaczny wzrost powierzchni gospodarstw ekologicznych ważnym zadaniem staje się kształtowanie  świadomości ekologicznej zarówno producentów, jak i konsumentów. Jakość żywności jest obecnie czynnikiem warunkującym nie tylko stan zdrowia człowieka, ale również gwarantującym zbyt i ekonomiczną opłacalność produkcji rolnej.

Prezentacja

Katarzyna Kozak