Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Już po raz drugi w dniach 6 sierpnia i 3 września 2021 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował dla początkujących pszczelarze warsztaty pt. „Nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu pasieki”. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie SIR.

Celem operacji  jest wspieranie i rozwój pszczelarstwa z powodu coraz częściej pojawiających się informacji o ginięciu owadów zapylających, w tym pszczoły miodnej, podniesienie poziomu wiedzy i świadomość osób zainteresowanych tematyką pszczelarską w zakresie aktualnych szans i problemów w pszczelarstwie. Warsztaty odbyły się w Pasiece hodowlanej "POŻÓG" w LODR w Końskowoli i były prowadzone przez pracowników – Michała Chabrosa i Andrzeja Cholewę, którzy zajmują się pracami hodowlanymi, wychowem matek pszczelich, utrzymaniem pasieki oraz doradztwem.

Większość dużych gospodarstw pasiecznych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie budowanych było przez wiele lat, a często nawet przez kilka pokoleń pszczelarzy. Założenie i prowadzenie pasieki wymaga posiadania nie tylko środków inwestycyjnych, ale pewnej wiedzy. Pszczelarstwo jest zajęciem sezonowym i określone prace w pasiece wykonuje się raz lub co najwyżej kilka razy w roku, duże doświadczenie i wprawę w ich wykonywaniu nabywa się w ciągu wielu lat. Dlatego każdy początkujący pszczelarz, który nie miał możliwości zdobywania doświadczenia i wiedzy w dużej profesjonalnie prowadzonej pasiece, swoją działalność zazwyczaj zaczyna od kilku uli. Na warsztatach uczestnicy dowiedzieli się jakie są podstawowe zasady przy zakładaniu pasieki. Każdy pszczelarz musi również dokonać wyboru odpowiedniego rodzaju ula spośród różnych dostępnych. Bardzo ważnym poruszanym zagadnieniem na warsztatach był temat chorób pszczół, ich zapobieganie i leczenie. Podczas zajęć praktycznych odbył się przegląd uli pod kątem oceny rodzin pszczelich, ilości pokarmu. Pszczelarze dowiedzieli się o metodach wtopienia węzy stosowanych w pasiece LODR.

W ubiegłym roku został zakupiony sprzęt: waga pasieczna, stacja pogodowa, kamera oraz ul demonstracyjny. Dzięki zakupionej aparaturze pracownicy dokonują codziennych pomiarów i obserwacji, co pozwala na bardziej precyzyjne podejmowanie decyzji w zakresie wykonywania niezbędnych prac. Waga umożliwia stałą kontrolę przybytków i ubytków pokarmu w ulu, dodatkowo jest wyposażona w czujniki temperatury i wilgotności które znajdują się wewnątrz gniazda. Dzięki uzyskanym pomiarom i odpowiedniej ich interpretacji można wyciągnąć wnioski o tym co się dzieje w ulu co też przekłada się na całą pasiekę. Stacja pogodowa mierzy na bieżąco parametry pogodowe i przekazuje je na serwer gdzie są zapisywane. Dzięki tym informacjom otrzymanym ze stacji pogodowej i z wagi pasiecznej mamy jeszcze dokładniejsze spojrzenie na to co się dzieje w rodzinie pszczelej.  Możemy wyciągać wnioski z otrzymanych informacji i podejmować decyzje o dalszym postępowaniu z rodziną. Dodatkowo poprzez zainstalowaną kamerę możemy obserwować wlot i wylot pszczół.

Warsztaty były okazją do podniesienia kwalifikacji, pozyskania wiedzy praktycznej, wymiany wiedzy fachowej, umiejętności oraz dobrych praktyk pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, pomiędzy uczestnikami warsztatów.

Małgorzata Seroka

LODR_Pasieka_2

LODR_Pasieka_8

LODR_Pasieka_11

LODR_Pasieka_12

LODR_Pasieka_16

LODR_Pasieka_23

LODR_Pasieka_46

LODR_Pasieka_47

LODR_Pasieka_52

LODR_Pasieka_53

LODR_Pasieka_55