Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniu 22. 11.2021 r. w Puławach odbyła się konferencja „Świadomość konsumenta, a kształtowanie rynków produkcji ekologicznej w Polsce” mająca na celu ukierunkowanie zarówno producentów i konsumentów na działania zmierzające do rozwoju produkcji ekologicznej w naszym kraju. W obecnym czasie, kiedy priorytetem staje się zwiększanie powierzchni upraw ekologicznych bardzo ważną kwestią jest kształtowanie świadomości ekologicznej. Zarówno świadomość konsumencka, jak również świadomość klimatyczna, mają duży wpływ na nawyki żywieniowe społeczeństwa kształtując popyt na produkty ekologiczne.

Duże znaczenie ma również edukacja ekologiczna rolników, którzy potencjalnie mogą przestawiać swoje gospodarstwa na metody ekologiczne.

Pierwszy wykład na temat świadomości klimatycznej „Ziemia bez nas przetrwa, a my bez Ziemi nie” przeprowadził profesor Szymon Malinowski, Dyrektor Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Poruszył on zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi na świecie i wpływem człowieka na te procesy. Pan profesor jest bohaterem przejmującego filmu dokumentalnego w reżyserii Jonathana L. Ramseya o tytule ,,Można panikować”, który podejmuje ważne kwestie zmian klimatu. Profesor Malinowski będący autorytetem w dziedzinie nauk o Ziemi przeprowadził wykład, z którego jasno wynika, że konsumpcyjny tryb życia prowadzący do globalnego ocieplenia jest drogą do zagłady. Są to fakty naukowo udowodnione, natomiast wciąż brakuje zdecydowanych działań, które by w znaczny sposób ograniczyły emisję gazów cieplarnianych. Świadomość klimatyczna wśród społeczeństwa jest jeszcze zdecydowanie za niska. Kolejny wykład „Jesteś tym co jesz” dotyczący świadomości konsumenckiej przeprowadziła dr Agnieszka Malik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wiedza z tego zakresu pozwala na racjonalny wybór produktów żywieniowych wysokiej jakości. Omówione zostały założenia diety planetarnej, ograniczającej spożycie czerwonego mięsa oraz zalety żywności ekologicznej. W ramach konferencji zostały przedstawione również dobre praktyki gospodarowania metodą ekologiczną, opowiedziane przez rolników, którzy już od kilkunastu lat  prowadzą z powodzeniem swoje gospodarstwa w ten sposób. O własnych doświadczeniach w prowadzeniu gospodarstw opowiedzieli Izabella i Krzysztof Soska z miejscowości Elżbietów (powiat lubartowski), Anna Cybul z Woli Skromowskiej (powiat lubartowski) oraz Kamil Matuszak z miejscowości Janowica (powiat łęczyński). Relacje rolników ekologicznych okazały się cennym przekazem, dzięki któremu można było przyjrzeć się bliżej temu systemowi produkcji. Nie jest to łatwy system, problemów nie brakuje, natomiast wszyscy rolnicy byli zgodni, że podjęli właściwy wybór systemu produkcji, który jest kierunkiem przyszłościowym. Ostatni wykład przeprowadził Marek Siuciak, broker innowacji LODR, który przedstawił warunki działania ,,Współpraca - Krótkie łańcuchy żywnościowe”. Może to być szansa dla rolników na pozyskanie funduszy, skrócenie łańcuch dostaw i dotarcie bezpośrednio do konsumenta.

Mamy nadzieję, że wzrost świadomości ekologicznej konsumentów  oraz producentów będzie pociągać za sobą długofalowy efekt w postaci zwiększonego zainteresowania ofertą produktów ekologicznych w Polsce, a co za tym idzie możliwością rozwoju rynków produkcji ekologicznej.

Katarzyna Kozak

Anna Cybul

Bożena Reniuszek oraz prof. Malinowski

dr Agnieszka Malik

Izabella i Krzysztof Soska

Kamil Matuszak

Marek Siuciak, broker innowacji LODR

Otwarcie Konferencji

Relacje rolników ekologicznych

Relacje rolników ekologicznych2

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji2

Wykład ,,Jesteś tym co jesz''

Zakończenie konferencji