Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli od 2019 roku w ramach realizacji operacji własnych zorganizował szkolenia i warsztaty dla producentów sera z województwa lubelskiego. Udało nam się namówić do współpracy kilkanaście osób – są to rolnicy przetwarzający mleko kozie i krowie na sery świeże i dojrzewające oraz inne produkty mleczne, w ramach RHD lub MLO, a także zamierzający założyć dopiero działalność.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Doskonalenie w zakresie żywienia, nowych technologii stwarza szanse na rozwój, ale również poprawę funkcjonowania gospodarstw utrzymujących świnie. Rozwiązania, które pojawiają się na rynku mają pomagać i ułatwiać pracę rolnikom.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

14 listopada 2021 r. w LODR w Końskowoli odbyła się konferencja warzywnicza – webinarium pt. „Nowoczesna agrotechnika warzyw kapustnych”. organizowana przez Lubelski Ośrodek Doradztw rolniczego w Końskowoli.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniu 22. 11.2021 r. w Puławach odbyła się konferencja „Świadomość konsumenta, a kształtowanie rynków produkcji ekologicznej w Polsce” mająca na celu ukierunkowanie zarówno producentów i konsumentów na działania zmierzające do rozwoju produkcji ekologicznej w naszym kraju. W obecnym czasie, kiedy priorytetem staje się zwiększanie powierzchni upraw ekologicznych bardzo ważną kwestią jest kształtowanie świadomości ekologicznej. Zarówno świadomość konsumencka, jak również świadomość klimatyczna, mają duży wpływ na nawyki żywieniowe społeczeństwa kształtując popyt na produkty ekologiczne.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na webinarium, które odbędzie się w dniu 16 listopada o godzinie 10.00.