„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty serowarskie pt. „II ABC serowarstwa w województwie lubelskim”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Od wielu lat mamy w kraju ujemny bilans wodny, a deficyt ten odczuwa szczególnie rolnictwo. Ograniczony dostęp do zasobów wodnych duży koszt systemów nawadniania oraz trudne do przejścia uregulowania prawa wodnego nie pomagają polskim rolnikom skutecznie walczyć z suszą. Jakich rozwiązań szukać, i kto może uzyskać odpowiednie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód przedstawiono na konferencji „Innowacyjne rozwiązania w nawadnianiu warzyw polowych”, zorganizowanej w Lublinie w dniu 27.02.2020 r. przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

W dniu 3.12.2019 roku w Woli Rudzkiej odbyło się seminarium „Współpraca jako innowacyjne narzędzie rozwoju obszarów wiejskich”, zorganizowane przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Seminarium zostało zrealizowane w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

W dniach 6-8 listopad 2019 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował w Kazimierzu Dolnym warsztaty serowarskie pt. „ABC serowarstwa w województwie lubelskim”. Operacja został zrealizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 

W dniu 14 listopada 2019 r. w Klimkach odbyła się pierwsza konferencja poświęcona uprawie borówki pt. „Innowacje technologiczne w uprawie borówki wysokiej” zorganizowana przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.