Uprawa roślin bobowatych (strączkowych), a szczególnie soi, budzi zainteresowanie wśród rolników z woj. lubelskiego. Co roku wielu z nich podejmuje się uprawy tego gatunku we własnych gospodarstwach. Uprawa soi w warunkach naszego województwa jest możliwa ale osiąganie satysfakcjonujących plonów zależy od kilku czynników. Zaliczyć do nich można uprawę gleby, termin siewu i zbioru, nawożenie, jakość materiału siewnego, odmianę, zaprawianie nasion nitraginą, odchwaszczanie oraz przebieg warunków atmosferycznych. Dobrym źródłem fachowej wiedzy dla rolników są różnego rodzaju szkolenia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Branża drobiarska jest przykładem doskonale rozwijającego się sektora polskiej gospodarki. Polska jest liderem w Unii Europejskiej i jednym z najważniejszych światowych eksporterów mięsa drobiowego. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych umożliwiło uzyskanie bardzo wysokiej jakości przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności kosztowej krajowych produktów. Dostępne na rynku innowacyjne rozwiązania gwarantują optymalne warunki dla zwierząt.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Dnia 21.11.2019 r. w Bochotnicy odbyła się zorganizowana przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego konferencja pt. ,,Krótkie łańcuchy dostaw żywności w oparciu o produkty regionalne”.  Konferencja została przeprowadzona  w  ramach realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Realizacja operacji wpisuje się w założenia  PROW na lata  2014-2020 i jest zgodna z  priorytetem związanym z ułatwianiem transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.