Komisja Europejska wyraziła zgodę na uruchomienie naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie. Gospodarze, którzy złożyli wnioski o tego typu pomoc między 25 maja a 10 lipca 2023 r., a chcą skorzystać z nowej oferty wsparcia, muszą wycofać dostarczone do placówek ARiMR dokumenty.

Z dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach tzw. pomocy wojennej może skorzystać rolnik, który m.in.:

 1. złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich;
 2. nie ubiegał się jeszcze w tym roku o dopłatę do materiału siewnego (a jeżeli w trwającym od 25 maja 2023 r. złożył wniosek o pomoc, musi go wycofać);
 3. między 15 lipca 2022 r. a 15 czerwca 2023 r. nabył materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:
  1. zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
  2. rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;

Potwierdzenie zakupu materiału siewnego stanowi faktura VAT lub jej duplikat. Na dokumencie takim muszą się znaleźć: data sprzedaży lub wydania z magazynu, nazwa gatunku i odmiany rośliny uprawnej, kategoria lub stopień kwalifikacji i numer partii.

Wysokość pomocy będzie obliczana jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym (z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon).

Stawki dopłat:

 • 200 zł/ha gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi;
 • 300 zł/ha gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi (z wyłączeniem soi);
 • 500 zł/ha gruntów ornych obsianych soją;
 • 1200 zł/ha gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

Pula środków na ten cel wynosi 210 mln zł. W przypadku gdy wnioskowana kwota pomocy przekroczy ten limit, zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

Nabór potrwa do 14 sierpnia 2023 r., a o jego rozpoczęciu Agencja poinformuje.

Źródło ARIMR