Zapraszam do zapoznania się z publikacją /przewodnikiem pt.  „Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej” który powstał w ramach realizacji operacji „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)” zamieszczonym na stronie internetowej: https://projekt-edukacyjny-kgw.urk.edu.pl/publikacja.html

Przewodnik zawiera materiały dotyczące uwarunkowań prawnych, administracyjnych
i organizacyjnych dotyczących sieciowania KGW oraz zawiązywania partnerstw międzysektorowych w ramach klastra społecznego. Zachęcamy do lektury niniejszego przewodnika i życzymy sukcesów w podejmowaniu działań zwiększających efektywność, potencjał i skoordynowanie działalności dynamicznie rozwijających się organizacji kobiecych na wsi, jakimi są KGW.

Źródło: Uniwersytet Rolniczy

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

https://urk.edu.pl/