Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Już po raz czwarty w sierpniu, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował warsztaty pt. „Nowoczesne rozwiązania w prowadzeniu pasieki hodowlanej” połączone z jednodniowym wyjazdem studyjnym. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie SIR.

Celem operacji było zapoznanie uczestników z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie gospodarki pasiecznej oraz zwalczania chorób i szkodników pszczół. Warsztaty były prowadzone przez pracownika Pasieki hodowlanej "POŻÓG" LODR w Końskowoli – Michała Chabrosa, który zajmuje się pracami hodowlanymi, wychowem matek pszczelich, utrzymaniem pasieki oraz doradztwem.

Na warsztatach uczestnicy dowiedzieli się jakie są podstawowe zasady przy zakładaniu pasieki. Bardzo ważnym poruszanym zagadnieniem był temat chorób pszczół, ich zapobieganie i leczenie. Pszczelarze dowiedzieli się o metodach wtopienia węzy stosowanych w pasiece LODR. Pszczelarstwo jest zajęciem sezonowym i określone prace w pasiece wykonuje się raz lub co najwyżej kilka razy w roku, duże doświadczenie i wprawę w ich wykonywaniu nabywa się w ciągu wielu lat. Dlatego każdy początkujący pszczelarz, który nie miał możliwości zdobywania doświadczenia i wiedzy w dużej profesjonalnie prowadzonej pasiece, swoją działalność zazwyczaj zaczyna od kilku uli.

Podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy odwiedzili gospodarstwo Szczepanówka, w którym oprócz produkcji sadowniczej prowadzona jest od niedawna pasieka. W gospodarstwie odbywają się również zajęcia edukacyjne dla dzieci. W sklepiku przy gospodarstwie sprzedawany jest miód z różnymi dodatkami, szczególnie z liofilizowanymi owocami, a także oxymele z dodatkami ziół. Oxymel to naturalny antybiotyk, pomaga wzmocnić odporność organizmu, to również świetne źródło cennych składników odżywczych. Aby w pełni wykorzystać potencjał pszczół i wszystkie korzyści płynące z ich obecności w gospodarstwie, powstała oferta apiterapii. Domek do apiterapii to miejsce, w którym człowiek spędza czas w otoczeniu pszczelego środowiska. Ule są wewnątrz domku a specjalna siatka zapobiega przedostaniu się pszczół do środka. Wnętrze domku wypełnia zjonizowane, nieskazitelnie czyste powietrze pełne leczniczych walorów. Korzystny wpływ na cały organizm mają aromaty miodu, propolisu, pyłku i wosku pszczelego, niewyczuwalne wibracje i szum pszczół. Apiterapia odbywa się od maja do września. Zalety regularnego stosowania apiterapii: poprawa jakości snu, łagodzenie przewlekłego zmęczenia, przypływ sił witalnych,  korzystny wpływ na układ krążenia, wspomaganie układu oddechowego i niwelowanie chorób reumatycznych

Na trasie wyjazdu studyjnego nie mogło zabraknąć Pszczelej Woli. Znajduje się tam jedyne w Polsce i Europie Technikum Pszczelarskie będące chlubą i dorobkiem wielu pokoleń pszczelarzy. Każdego roku mury szkolne opuszczają nowi adepci sztuki pszczelarskiej uzyskując tytuł Technika Pszczelarza. Szkoła kształci nie tylko pszczelarzy, dysponuje różnorodną ofertą edukacyjną, o czym opowiedział p. Tomasz Kędziora – wicedyrektor w Zespole Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli. Na terenie szkoły znajduje się  Inkubator Pszczelarstwa. To pierwsze na Lubelszczyźnie miejsce, w którym pszczelarze, korzystając z bogato wyposażonej linii technologicznej, mogą dokonać przetwórstwa miodów własnej produkcji. Został zorganizowany i udostępniany przez Powiat Lubelski, powstał dzięki wsparciu finansowemu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Klienci Inkubatora mogą korzystać z nowoczesnej infrastruktury i wyposażenia Inkubatora ponosząc jedynie koszty eksploatacyjne. W ramach tej usługi możliwe jest, przy pomocy specjalistycznych urządzeń, wykonanie następujących czynności obróbki miodu: odsklepianie, odwirowywanie, kremowanie, dekrystalizacja, konfekcjonowanie. Inkubator powstał głównie z myślą o potrzebach początkujących pszczelarzy, dla których jedną z barier jest konieczność zgromadzenia odpowiedniego wyposażenia, niezbędnego w procesach przetwarzania miodu.

Warsztaty i wyjazd były okazją do podniesienia kwalifikacji, pozyskania wiedzy praktycznej, wymiany wiedzy fachowej, umiejętności oraz dobrych praktyk pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, pomiędzy uczestnikami operacji.

Małgorzata Seroka

domek do apiterapii w gospodarstwie Szczepanówka

miody z dodatkami w gospodarstwie Szczepanówka

pasieka LODR w Końskowoli

pasieka w ZSRCKZ w Pszczelej Woli

prezentacja domku do apiterapii

świece z wosku pszczelego

uczestnicy warsztatów i wyjazdu studyjnego

wizyta w pasiece LODR w Końskowoli

wizyta w Szczepanówce

wizyta w ZSRCKZ w Pszczelej Woli

wnętrze domku do apiterapii

wykłady, prowadzący M.Chabros

zajęcia w pasiece LODR w Końskowoli