W związku z zapytaniami od rolników, doradców i jednostek certyfikujących przedstawiamy Państwu interpretację Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczą obowiązku wykorzystania biologicznej ochrony roślin w ramach ekoschematu: Integrowana Produkcja Roślin - dotyczy wszystkich gatunków roślin uprawnych:

W przypadku nieprzekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości dla agrofaga w danej uprawie (tj. przy braku uzasadnienia dla prowadzenia ochrony), na takiej samej zasadzie jak w przypadku chemicznych środków ochrony roślin, nie ma obowiązku przeprowadzenia zabiegu ochrony roślin  z wykorzystaniem metod biologicznych. Natomiast jeżeli został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości i jest dostępna biologiczna metoda ochrony przed danym agrofagiem, w pierwszej kolejności należy zastosować metodę biologiczną ochrony roślin. Zastosowanie metody biologicznej może zapobiec konieczności prowadzenia zabiegu z wykorzystaniem chemicznych środków ochrony roślin.

Podsumowując, niezastosowanie biologicznej ochrony roślin w ramach ekoschematu: Integrowana Produkcja Roślin będzie uzasadnione w przypadku nieprzekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości dla konkretnego agrofaga w danej uprawie lub gdy nie było możliwości zastosowania metody biologicznej, ponieważ nie ma zarejestrowanych biologicznych środków ochrony roślin lub nie istnieją biologiczne metody zwalczania danego organizmu szkodliwego. W tej sytuacji niespełnienie warunku zastosowania metody biologicznej ochrony nie powinno być brane pod uwagę przy obliczaniu procentu realizacji wymagań ujętych w liście obligatoryjnych czynności i zabiegów w systemie IP.                                                      

Źródło: MRiRW

 znak_ip (1)