Dnia 23 stycznia 2020 roku  rząd przyjął przepisy mówiące, że tak jak w 2018 i 2019 rolnik, który ubiegał się wyłącznie o:

Od 27 lutego do 27 marca 2020 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski o wsparcie finansowe dla firm z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujących się ich sprzedażą hurtową. W tym naborze preferowane będą inwestycje w zakresie produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich z surowców niemodyfikowanych genetycznie. O pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z PROW 2014-2020 może  ubiegać się podmiot:

Nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo rozpocznie się 21 listopada i potrwa do 20 grudnia 2019 r.  

ARiMR ogłosiła nabór na dofinansowanie przetwórstwa w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD). W ramach tego działania rolnicy lub ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą ubiegać się o wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nowy program pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 – „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych"

Od dnia  25 września 2019 r. do dnia 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą złożyć wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.