Nabór wniosków od 28 września do 27 października

Prezes Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa dnia 28 sierpnia b.r. poinformował o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Wsparcie finansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i będzie to trzeci nabór wniosków z tego poddziałania.

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dnia 29 maja b.r. poinformował o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników". Wsparcie finansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i będzie to czwarty nabór wniosków o taką pomoc.

Dnia 28 czerwca  2018 r. ruszył nabór wniosków na "Modernizację gospodarstw rolnych" dla obszaru A, B i C. Pomoc będzie przyznawana na inwestycje związane z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) czy produkcją bydła mięsnego (obszar C). Nabór będzie prowadzony do 27 lipca 2018 r.

Pomoc jest kierowana do rolników, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną:

Dnia 18 maja 2018 roku prezes ARiMR ogłosił termin naboru i warunki ubiegania się o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i dotychczas przeprowadzone zostały już dwa nabory wniosków o taką pomoc, w tym jeden dla rolników z trenów objętych afrykańskim pomorem świń.