Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dzień Ziemniaka 2020 - relacja telewizyjna Bardzo dziękujemy Państwu za uczestnictwo w „Dniu Ziemniaka”, który odbył się 13 września 2020 na terenie Pola Doświadczalno-Wdrożeniowego w Pożogu II. Organizatorem wydarzenia był Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa przy współudziale Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie LODR w Końskowoli. Impreza miała charakter plenerowy, a w jej trakcie można było podziwiać przygotowane poletka odmianowe, pokazy pracy maszyn, wystawę maszyn, pokazy kulinarne. W namiocie wykładowym słuchaliśmy wystąpień ekspertów związanych z produkcją i przetwarzaniem ziemniaka. Odwiedziło nas wielu rolników i doradców również spoza województwa. Całość wydarzenia w Pożogu transmitowała telewizja TVP 3 Lublin.

W piątek 13.09.2019 roku na poletkach doświadczalno – wdrożeniowych w Pożogu po raz pierwszy odbył się Lubelski Dzień Ziemniaka, którego gospodarzem był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.  Uroczystość rozpoczął oficjalnym przemówieniem dyrektor LODR Wiesław Orzędowski, który przypomniał ogromne znaczenie ziemniaka nie tylko w celach kulinarnych, ale również w polskiej kulturze i tradycjach. Współorganizatorami oraz sponsorami wydarzenia były firmy wyspecjalizowane w produkcji sadzeniaków: Agrico Polska, HZ Zamarte oraz PMHZ Strzekęcin, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz firma nawozowa ADOB. Spotkanie skierowane było dla rolników uprawiających ziemniaki.

Jednym z zadań realizowanych przez Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa jest prowadzenie szkoleń na obiektach doświadczalnych LODR w Końskowoli. Takim obiektem jest pole doświadczalno-wdrożeniowe, zlokalizowane w Pożogu II. Prezentowane są tam doświadczenia i kolekcje odmian podstawowych gatunków roślin rolniczych (zboża, oleiste, okopowe, bobowate i pastewne). Pole doświadczalno-wdrożeniowe cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno ze strony rolników indywidualnych jak i grup zorganizowanych, w tym przedstawicieli różnych jednostek współpracujących z LODR.

W dniu 12 czerwca 2018 roku, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  oraz Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu zaprosił rolników i doradców z naszego regionu na konferencje pt. „Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż, rzepaku, buraka cukrowego oraz bobowatych na obszarze województwa lubelskiego. Pierwsza część spotkania odbyła się na sali konferencyjnej Centrum Innowacyjno Szkoleniowego LODR - u. Wykłady przeprowadzili wysokiej rangi pracownicy naukowi z IOR w Poznaniu.

Dnia 26 czerwca br. na naszym polu doświadczalno-wdrożeniowym w Pożogu II gościliśmy pracowników WIORiN Lublin. Inspektorzy, którzy na co dzień dokonują oceny polowej plantacji nasiennych uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Zespół Produkcji Roślinnej z zakresu odmianoznawstwa poszczególnych grup roślin rolniczych – strączkowych, zbóż, rzepaku oraz roślin okopowych.