Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w 2021 roku realizował projekt „Lokalne Partnerstwo  ds. Wody (LPW)” w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR. Celem operacji jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów miedzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Na początku  2021 r.  LODR w Końskowoli przeprowadził konferencję i 5 szkoleń online, które miały na celu przygotowanie regionalnego rolnictwa na trwające zmiany klimatyczne.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Lokalne Partnerstwa Wodne szansą racjonalnego gospodarowania wodą w obliczu zmieniającego się klimatu

Organizator: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Program szkoleń w miesiącu marcu 2021 r.