Logotypy kolejno od lewej do prawej: Unia Europejska, Krajowa Sieć Obszarów Wiejsckich, Fundacja Winiarnie Zamojskie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Fundację „Winiarnie Zamojskie” 

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „Marketing wina z własnej winnicy” realizowanej przez  Fundację „ Winiarnie Zamojskie” w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniach 25-26 maja 2023 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował kolejne warsztaty serowarskie pt. „Sery maziowe i pleśniowe” dla osób zajmujących się produkcją serów. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach operacji „Lubelscy serowarzy – zespół tematyczny” z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie SIR. Celem operacji jest inicjowanie wymiany wiedzy i doświadczeń, identyfikacja bieżących problemów oraz poszukiwanie możliwości ich rozwiązania pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk w zakresie serowarstwa.

Organizatorami są Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Spotkania odbywają się pod patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Swoją wiedzą dzielą się eksperci z ARiMR, KRUS, KOWR, NFOŚiGW oraz Grupa AZOTY. Najbliższe onlinowe spotkanie odbędzie się już 5 lipca 2023 r. Podczas webinarium omówione zostaną m. in. wsparcie na rozwój małych gospodarstw, premie dla młodych rolników czy też zagadnienia związane z pomocą zbożową. 

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/arimr/...

OD 1 LIPCA 2023 R. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI SOŁTYSA.

Wnioskodawco – złóż wniosek w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Przyjazna wieś", gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.

W tym roku na naszych obiektach doświadczalno- wdrożeniowych i produkcyjnych wiele się działo. Oprócz nowości technologicznych na polu w Pożogu również zorganizowaliśmy wykłady, pokazy pracy maszyn, pokazy zwierząt w tym m.in. kozy sandomierskiej i koni. Na Wyspie innowacji i na stoisku głównym LODR można było zapoznać się z projektami innowacyjnymi które ukończyliśmy, skosztować różnych odmian malin i porzeczek i zobaczyć jak można wykorzystać programy pomocne w zarządzaniu gospodarstwem, jak użyć drona do stosowania preparatów w ochronie biologicznej roślin.

Jak wiadomo plantacje jabłoni porażane są przez wiele chorób grzybowych i bakteryjnych takich jak np.: parch, mączniak, choroby kory i drewna w tym różnego rodzaju zgorzele, rak bakteryjny czy zaraza ogniowa i to przeciw nim głównie prowadzona jest ochrona chemiczna. Nie można jednak zapominać o jeszcze jednym rodzaju infekcji, których sprawcami są niebezpieczne wirusy i to właśnie na te ostatnie powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę podczas monitoringu plantacji jabłoni.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Już po raz drugi, podczas Dnia Otwartych Drzwi w LODR w Końskowoli została przygotowana Wyspa Innowacji, na której firmy zaprezentowały innowacyjne rozwiązania wpisujące się w realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Zaprezentowano innowacyjne rozwiązania w maszynach i urządzeniach pozwalające na osiągnięcie głównych celów Zielonego Ładu takich jak zmniejszenie zużycia nawozów i środków ochrony roślin i zagadnienia związane ze strategią „od Pola do stołu”.

Ponad 150 wystawców, dzięki pięknej słonecznej pogodzie i mam nadzieję ciekawemu programowi wydarzenia bardzo dużo zwiedzających, wspaniały występ Zespołu Pieśni i Tańca Jawor, Orkiestry Dętej Gminy Końskowola, wspomnienia i powrót do starych światowych hitów muzycznych dzięki zespołowi coverowemu ABBA FAMILY to w telegraficznym skrócie opis ostatniej niedzieli w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

W dniu 22.06.2023 roku w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone nagrody w konkursie AgroLiga 2022. W gali finałowej 30. edycji konkursu uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda, któremu towarzyszyła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

Prezydent zwrócił uwagę, że konkurs organizowany jest już od 30 lat i wzięło w nim udział ponad 8 tys. rolników i firm związanych z branżą rolną.

Logo: Unii Europejskiej, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Wizyty w gospodarstwie demonstracyjnym są organizowane w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniach 14-16.06.2023 roku Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował Wyjazd studyjny – dobre praktyki gospodarowania zasobami wodnymi. Działanie to zostało podjęte w ramach programu „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” ze środków pochodzących z Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020.

W dniu 13.06.2023 roku Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyła się konferencja pod tytułem  „Rasa puławska i jej potencjał perspektywą rozwoju dla małego przetwórstwa i handlu rolniczego” zorganizowana przez Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku, który zajmuje się hodowlą tej rodzimej rasy świń. Celem Konferencji było propagowanie chowu i hodowli rodzimych ras trzody chlewnej, które mają w Polsce długoletnią tradycję, ukazywanie możliwości potencjału ras lokalnych w aspekcie rozwoju małego przetwórstwa i handlu a ponadto integrowanie środowiska hodowców oraz ukazywanie roli rasy puławskiej w rolnictwie drobnotowarowym i ochronie różnorodności biologicznej.

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w III ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Partnerami w organizacji konkursu są Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Brony rotacyjne (chwastowniki) coraz częściej pojawiają się na krajowym rynku maszyn rolniczych. Ich głównym zadaniem jest niszczenie chwastów we wczesnych fazach wzrostu. Jest to jedna z alternatywnych metod stosowanych w integrowanej ochronie roślin. Nowoczesne maszyny do pielenia to urządzenia skuteczne, które nie powodują w znacznym stopniu uszkodzeń roślin uprawnych. Pielenie mechaniczne jest zabiegiem, który ma wiele zalet ekonomicznych, agronomicznych i środowiskowych.

W dniach od 12 czerwca do 31 lipca 2023 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy producentom pszenicy lub gryki, którzy sprzedali bądź sprzedadzą ziarno między 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r.

W dniu 7 czerwca br. Pan Dyrektor Wiesław Orzędowski reprezentował Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli podczas Gali Finałowej etapu regionalnego oraz wojewódzkiego XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci z wiejskich szkół podstawowych, który odbył się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

ARiMR rozpoczęła nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Wnioski należy składać do 14 lipca 2023 r.

W XXXI edycji konkursu „Najlepsze Wydawnictwo Ośrodków Doradztwa Rolniczego w 2022 roku” w kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne” I miejsce zajęły wydawane przez LODR w Końskowoli „Lubelskie Aktualności Rolnicze”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 4 czerwca 2023 roku w ramach Krajowych Dni Pola w Sielinku koło Opalenicy.

W dniu 3-5.06.2023 w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbyły się IV Krajowe Dni Pola Sielinko 2023. Organizatorzy przygotowali niezwykle bogaty program obfitujący w liczne pokazy, demonstracje, konkursy oraz  mini debaty poruszające aspekty rolnictwa precyzyjnego. W targach udział wzięli; posłowie, przedstawiciele Instytutów Naukowych, Centrum Doradztwa Rolniczego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego ze wszystkich 16 województw, firmy okołorolnicze, Lokalne Partnerstwa, Koła Gospodyń Wiejskich oraz wiele innych podmiotów uświetniających dni wystawowe.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty zielarskie pt. „Innowacyjne podejście do ziół uprawnych i dziko rosnących”

Data i miejsce warsztatów:

19-20 czerwca 2023 r. -  Folwark Walencja w Kazimierzu Dolnym, Góry 16, 24-120 Kazimierz Dolny

Nałęczowski Ośrodek Kultury przyjmuje zgłoszenia na Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich i Twórców Ludowych  „Tradycyjnie w Nałęczowie”.

Lokalne przysmaki, tradycyjne rękodzieło, inspirujące warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi, dobra muzyka i relaks w plenerze  - wszystko to podczas dwudniowego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich!

Od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy. Pomoc można otrzymać do następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje IV edycję  ,,Konkursu na Najlepszego Doradcę Ekologicznego”. Konkurs jest skierowany do doradców wpisanych na listę doradców rolniczych lub rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020 prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

W zakładce monitoring agrofagów zamieszczane są aktualne informacji dotyczące monitoringu lotu jednych z najgroźniejszych owadów:

W związku z nowelizacją przepisów w ramach trwającego naboru:

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie świętował 70-lecie istnienia. 18 maja 2023 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczystość, w której uczestniczył Dyrektor LODR w Końskowoli Wiesław Orzędowski. Podczas oficjalnych obchodów jubileuszu wręczono odznaczenia i podziękowania. Nadano też tytuł doktora honoris causa prof. dr. hab. Markowi Świtońskiemu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.