images/aktualnosci_images/2022/loga_UE_KSOW_MODR_PROW2014-2020.jpg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza w dniach od 5 do 11 września br., do udziału w operacji pn.: „Regionalne serowanie – promocja produktów i integracja sektora przetwórstwa mleka” w  ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, plan operacyjny na lata 2014 – 2020.

W dniu 26.07.2022 r. w sadzie doświadczalno-wdrożeniowym LODR w Końskowoli rozpoczęto zbiór wiśni nowym kombajnem FELIX-Z. Obecnie powierzchnie plantacji wiśni, przy braku mechanizacji zbioru, limitowane są głównie dostępem siły roboczej, co wynika głównie z niechęci producentów do korzystania z najemnych pracowników, których dostępność jest coraz mniejsza, a koszt coraz wyższy. Zbiór kombajnem owoców pestkowych, a w szczególności wiśni jest obecnie jedynym sposobem umożliwiającym zwiększenie areału ich uprawy oraz wzrostu opłacalności produkcji.

W dniu 31.07.2022 roku w Masłomęczu odbyła się tradycyjna już impreza – podróż do przeszłości. Masłomęcz to mała miejscowość położona w gminie Hrubieszów, która w ostatnich latach – dzięki licznym pracom archeologów, badaniom naukowców i wielu inicjatywom społecznym  stała się skarbcem historii kultury gockiej. Stowarzyszenie „Wioska Gotów” z Masłomęcza i skansen znajdujący się na terenie wsi tworzą niepowtarzalny klimat tej miejscowości. Podczas biesiady można było wszystkimi zmysłami doświadczyć życia i zwyczajów kulturowych jakie mieli zamieszkujący na przełomie starożytności i średniowiecza osadnicy Kotliny Hrubieszowskiej.

Zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich. Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 24 lipca 2022 r. na terenie gminy Trawniki odbył się Festyn Powiatowo – Gminny „Między Wieprzem, a Giełczwią - Festiwal Dwóch Dolin – Trawnicka Zaciera”. Festyn ten był jednocześnie XII Nadwieprzańskim Festiwalem Piosenki i Przyśpiewki Ludowej, podczas którego główną atrakcją były występy Kół Gospodyń Wiejskich z gmin powiatu świdnickiego oraz koncert Orkiestry Dętej z Trawnik. Podczas imprezy odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Potraw Regionalnych o Nagrodę Specjalną Starosty powiatu Świdnickiego i Nagrodę Wójta Gminy Trawniki oraz wręczenie nagród specjalnych najlepszemu wędkarzowi w zawodach wędkarskich i młodym sportowcom.

Startuje ogólnopolski konkurs Lasów Państwowych „Natura od kuchni” skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich. Granty w wysokości do 5 tys. zł trafią do organizacji, które przygotują najciekawsze propozycje wypromowania zdrowej żywności z polskich lasów. Zaś dla wszystkich miłośników „dobrego z lasu” powstanie książka kucharska z regionalnymi, domowymi przepisami.

ARiMR zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu pn.„Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka”. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze prowadzonym przez ARiMR. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR. Praca konkursowa powinna odwoływać się do tradycji polskiej wsi oraz kojarzyć z życiem rolników. Przy tworzeniu rękodzieła oczekuje się kreatywności i wykorzystania naturalnych surowców.

Logotypy projektowe: logo Unii Europejskiej, logo Krajowej Sieci obszarów wiejskich, logo Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, logo Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przystąpił do realizacji operacji pn. „Gospodarstwo opiekuńcze jako przykład innowacyjnej formy działalności gospodarstwa rolnego” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2022, wybranej w konkursie nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Logotypy projektowe: logo Unii Europejskiej, logo Krajowej Sieci obszarów wiejskich, logo Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, logo Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przystąpił do realizacji projektu w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, plan operacyjny na lata 2014 – 2020.  W projekcie udział bierze także partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej.

W dniach 1-3 lipca br. na terenach wystawowych w Sitnie odbyła się po trzyletniej przerwie XXXIV Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Patronat Honorowy nad Wystawą objęli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Starosta Zamojski. Patronat medialny sprawowali: Telewizja Polska Lublin, Polskie Radio Lublin, Katolickie Radio Zamość, Dziennik Wschodni,  Kronika Tygodnia i Tygodnik Zamojski. Otrzymaliśmy także wsparcie organizacyjne następujących instytucji: ARiMR, KOWR, SHiUZ Oddział w Zamościu i LIR.

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” prowadzi nabór kandydatów do projektu dotacyjnego MAŁA FIRMA –ABC BIZNESU. Aktualnie nabór do projektu został przedłużony do 22 lipca 2022r. Ze względu na wymogi organizacyjne Fundacja PCP zachęca do udziału w projekcie  osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo. Jest to ostatnia szansa w tym roku na uzyskanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 23050 PLN i uzyskanie wsparcia pomostowego w kwocie 33600 pln ( 12 miesięcy po 2800zł/m-c).

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie: 

- rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2 – Poprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej

- rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 – Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej związanej z promocją dziedzictwa lokalnego

loga_ue_ksow_fwz_prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja opracowana przez Fundację „Winiarnie Zamojskie”

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „Winiarstwo szansą rozwoju lubelskiej wsi” realizowanej przez  Fundację „ Winiarnie Zamojskie” w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek

loga: UE, KSOW, Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru, PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja opracowana przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego szansą rozwoju obszarów wiejskich” realizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek oraz Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak ”.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty pszczelarskie oraz wyjazd studyjny pt. „Nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu pasieki”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przystąpił do realizacji projektu w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, plan operacyjny na lata 2014 – 2020.

W projekcie udział biorą także partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

System do ochrony przed ptactwem na terenach uprawnych. Jedną z nowości jaką zaprezentował Start-up firma Hexited podczas tegorocznych Dni Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w ramach wydarzenia towarzyszącego pod nazwą „Wyspa Innowacji” był autonomiczny system odstraszania ptaków z terenów uprawowych wykorzystujący sztuczną inteligencję oraz drony do monitorowania i wykrywania zagrożenia.

2.07.2022 roku w parku dworskim w Stefankowicach w powiecie hrubieszowskim odbyła się VII edycja konkursu kulinarnego „Bitwa regionów”. Konkurs na najlepszy produkt kulinarny oraz na „Najlepsze ciacho” odbył się w ramach Pikniku z produktem polskim. Komisja degustująca potrawy wydała werdykt, a przedstawiciele instytucji organizujących konkurs wręczyli nagrody.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniach 28 – 29 czerwca 2022 roku odbyły się warsztaty „Innowacje w zielarstwie i kosmetyce naturalnej”, zorganizowane przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w ramach operacji własnej Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR. Warsztaty były prowadzone przez Panią Joannę Włodarską z Akademii Siedliska pod Lipami.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W ramach Dnia Otwartych Drzwi w LODR w Końskowoli na Polu Doświadczalno-Wdrożeniowym w Pożogu II została przygotowana Wyspa Innowacji, na której firmy zaprezentowały innowacyjne rozwiązania wpisujące się w realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W czerwcu w ramach prac Zespołu tematycznego ds. serowarstwa odbyły się dwa spotkania serowarów lubelskich. Tym razem uczestnicy dokształcali się w temacie marketingu i budowy marki serowarskiej oraz tworzenia oferty turystycznej w swoim gospodarstwie.

W dniach 27 czerwca – 2 lipca 2022 roku odbył się, realizowany w ramach projektu „GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”, wyjazd studyjny do Włoch. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, jest realizowany w konsorcjum przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

loga_ue_podr_ksow_prow

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „Argoliga 2022/23” na etapie wojewódzkim. Na tym etapie zostaną wybrani Mistrzowie w dwóch kategoriach: Rolnik i Firma. Wyłonieni Mistrzowie reprezentować będą nasz region w tym konkursie na szczeblu krajowym.

Serdecznie zapraszamy na "Piknik z Produktem polskim", który odbędzie się w niedzielę, 17 lipca 2022 r. na parkingu przy Kościele pw. Św. Floriana i Św. Katarzyny w Gołębiu ul. Folwarki w godzinach 11.00 - 15.00. W ramach przedsięwzięcia przewidzieliśmy konkurs kulinarny "Bitwa regionów". Będą również występy zespołów ludowych oraz atrakcje dla dzieci i rodzin. Do zobaczenia na pikniku!

Czytaj więcej: https://www.pulawy.powiat.pl/aktualnosci/n,258366,piknik-z-produktem-polskim

Dnia 3.07.2022 roku w powiecie hrubieszowskim -  w Miejscowości Moniatycze – odbył się lawendowy piknik. Pani Renata Mirowska – Cibis (właścicielka lawendowego poletka) zorganizowała na terenie swojej posesji spotkanie miłośników lawendy. W stodole odbyły się występy zespołów „Styl” z Dołhobyczowa, „Bużanki” i „Załoga Kosmos” z Kosmowa, „Zuzanki” z Moniatycz oraz występ solowy Agaty Jarmusz z Moniatycz.

Zakończyły się III Krajowe Dni Pola Poświętne 2022 zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Płońsku. Przez weekend odwiedziło nas ponad 150 tys. osób. Wśród nich najwięcej rolników, mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich z całej Polski, producentów rolnych czy firm działających na rzecz sektora rolnego. Wydarzenie poprzedziły trzydniowe konferencje online poruszające tematy: Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027, Instytuty Badawcze na rzecz Zielonego Ładu w Polsce – transfer wiedzy do praktyki rolniczej  oraz Grupy operacyjne (EPI) instrumentem wsparcia rozwoju rolnictwa

Nabór wniosków 02.07.2022 – 15.07.2022 r. Z dniem 2 lipca 2022 r. uruchomiona zostanie pomoc „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń”.

Ubiegać się o nią może producent świń, będący producentem, który: