My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje konkurs pt. ,,My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas”.

Lubisz malować, rysować albo wyklejać? Zauważyłaś/eś zmiany związane z działalnością Funduszu w Twojej okolicy? Chcesz się tym z nami podzielić? Jeśli tak, to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniu 22. 11.2021 r. w Puławach odbyła się konferencja „Świadomość konsumenta, a kształtowanie rynków produkcji ekologicznej w Polsce” mająca na celu ukierunkowanie zarówno producentów i konsumentów na działania zmierzające do rozwoju produkcji ekologicznej w naszym kraju. W obecnym czasie, kiedy priorytetem staje się zwiększanie powierzchni upraw ekologicznych bardzo ważną kwestią jest kształtowanie świadomości ekologicznej. Zarówno świadomość konsumencka, jak również świadomość klimatyczna, mają duży wpływ na nawyki żywieniowe społeczeństwa kształtując popyt na produkty ekologiczne.

Piernikowa ozdoba Świąteczna, Lubelski stroik Świąteczny, Tradycyjna ozdoba Świąteczna.

Województwo Lubelskie i Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizuje konkurs Bożonarodzeniowy.

Do udziału w konkursie Bożonarodzeniowym zaproszeni są wszyscy mieszkańcy obszarów wiejskich.  Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

Pogoda jeszcze jesienna, ale w powietrzu wyraźnie unosi się już klimat Świąt. Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia to czas radosnego oczekiwania i wyjątkowej atmosfery, która wymaga szczególnej oprawy.

Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli im. K. Walczak zaprasza mieszkańców, twórców rękodzieła i wyrobów kulinarnych do wzięcia udziału  dnia 5 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00 - 15:00 w  Kiermaszu bożonarodzeniowym połączonym z konkursem kulinarnym "Smaki Końskowoli".

18 listopada 2021 r. w LODR w Końskowoli odbyła się konferencja pod tytułem „Gospodarka nawozami na poziomie gospodarstwa rolnego”, organizowana przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym i Koalicją Żywa Ziemia. Uczestniczyli w niej pracownicy Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, rolnicy i doradcy rolni. Pan Wiesław Orzędowski Dyrektor LODR ogłosił wyniki II edycji konkursu, etapu wojewódzkiego „Najlepszy doradca ekologiczny”.

W XXIX edycji konkursu „Najlepsze Wydawnictwo Ośrodków Doradztwa Rolniczego w 2020 roku” „Lubelskie Aktualności Rolnicze”, wydawane przez LODR w Końskowoli, zajęły I miejsce w kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne”. 

Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę i wybrała najlepsze - spośród 16 zgłoszonych - wydawnictwa wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w 2020 roku. Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dziale „Usługi i informacje” , zakładce BHP w rolnictwie  została zamieszczona publikacja  „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie. Poradnik dla rolników i przedsiębiorców rolnych. Poradnik został opracowany w celu pogłębienia i usystematyzowania wiedzy oraz umiejętności w tym zakresie. Bezpośredni link do publikacji:

BEZPIECZENSTWO​_I​_HIGIENA​_PRACY​_W​_ROLNICTWIE​_-​_Poradnik​_dla​_rolników​_i​_przedsiebiorców​_rolnych.pdf

Dnia 10 listopada 2021 roku  w Brzezinach odbyły się warsztaty z wykonywania wieńców ozdobnych. Podczas warsztatów powstały piękne koła ozdobne z darów ogrodów, łąk oraz rzeczy, które wydawałyby się zbędne, a dostały drugie życie. Warsztaty przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze. W warsztatach uczestniczyły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezinach.

Dnia 12 listopada 2021 roku  Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Zimno oraz ich zaproszeni goście uczestniczyli w warsztatach z robienia kwiatków z drutu miedzianego i lakieru do paznokci. Uczestnicy warsztatów wykazali się  dużą kreatywnością wykonując samodzielnie  prace inspirowane przedstawionymi przykładami prowadzącej – doradcy z PZDR Tomaszów Lubelski. Warsztaty przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze.

Posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego  Komisji  (UE)  2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Wymóg ten stanowi podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza obszary objęte ograniczeniami określone w załączniku I do rozporządzenia 2021/605.

Okres dostosowania gospodarstw utrzymujących świnie został przesunięty do 30 listopada 2021 roku. Plan bezpieczeństwa biologicznego stanowi podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III. Wprowadzono również obowiązek zbudowania ogrodzenia chroniącego pomieszczenia, w których trzymane są świnie oraz budynki, w których przechowywana jest pasza i ściółka.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na webinarium, które odbędzie się w dniu 16 listopada o godzinie 10.00.

Rozrzucanie obornika na polu

Przypominamy, że w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest stosowanie nawozów naturalnych na gruntach ornych do 30 listopada.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/stosowanie-nawozow-naturalnych-mozliwe-do-30-listopada

zdj. WWF, Patryk Kokociński, krajowy zwycięzca konkursu

Od 12 lat, w ramach konkursu Rolnik Roku, organizacja WWF nagradza rolników stosujących zrównoważone praktyki rolnicze – zwłaszcza te ograniczające spływ substancji odżywczych do Morza Bałtyckiego. Poznaliśmy zwycięzcę drugiego etapu konkursu – The Baltic Sea Farmer of the Year 2021. 29 października 2021 r. nastało długo oczekiwane ogłoszenie wyników drugiego, finałowego etapu konkursu Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pn. „Odpoczywaj na wsi”. Konkurs rozpocznie się 2 listopada 2021 roku, zakończy – w IV kwartale 2021 r.

Konkurs ma promować wśród uczniów wypoczynek na polskiej wsi i kreować pozytywny wizerunek obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej pokazującej walory naturalne, dziedzictwo kulturowe i kulinarne oraz różnorodność przyrodniczą obszarów wiejskich.

Hodowca dr. Agnieszka Orzeł  Niwa Hodowlana Roślin Jagodowych w Brzeznej

Wrzesień bieżącego roku był miesiącem w którym miałem okazję odwiedzić Hodowlę Roślin Jagodowych w Brzeznej. O aktualnym programie hodowlanym realizowanym przez placówkę opowiadała dr. Agnieszka Orzeł.

Zapraszam na wywiad z hodowcą.

Grzegorz Bartuzi

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu serdecznie zapraszają 18 listopada 2021 r. o godz. 10.00 na konferencję online DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO 2021 pod hasłem: „Innowacyjność i współpraca kluczem do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych”. Konferencja jest objęta patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej: Informacja na stronę www Dzień Przedsiębiorcy-2021.pdf

Dnia 22 października 2021 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce- Osadzie w powiecie włodawskim miał swoje święto: Poświęcenie Nowego Sztandaru oraz Jubileusz 45-lecia Szkoły.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w świetlicy wiejskiej w Korolówce- Osadzie, a następnie przemaszerowano do Szkoły w uroczystym orszaku, który prowadził jeździec na koniu w  ułańskim mundurze, dalej kroczyła orkiestra, poczet sztandarowy i wszyscy uczestnicy.

Wypas bydła na pastwisku

REJESTR WYPASU

Przypominamy rolnikom, którzy wnioskowali o płatność dobrostanową w ramach wariantu 2.1 Dobrostan krów mlecznych - wypas, o złożeniu do kierownika biura powiatowego Agencji REJESTR WYPASU KRÓW MLECZNYCH w terminie od dnia 16 października do dnia 31 października 2021 roku.

Nowoczesne rozwiązania, transfer wiedzy z nauki do praktyki oraz łączenie podmiotów i osób zainteresowanych wdrożeniami innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich to klucze do dynamicznego rozwoju polskiej produkcji rolniczej i polskiej wsi. Od sześciu lat aktywnie wspiera je SIR - Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, koordynowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz aktywnie wspierana przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Logo UE KSOW LSMC PROWPlakat - Wiedza i współpraca w rozwoju obszarów wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru 

 

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „ Wiedza i współpraca w rozwoju obszarów wiejskich ” realizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania  Zapiecek oraz Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak ”.

Dnia 18 października 2021 roku  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników. Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.

Drodzy rolnicy, już są nowe stawki płatności bezpośrednich za 2021rok.

Europejski Bank Centralny  dnia 30 września 2021 roku opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności za 2021 rok. Kurs tegoroczny jest wyższy od ubiegłorocznego i wynosi 4,6197.

Poniżej wielkości stawek za tegoroczne płatności bezpośrednie:

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w dniu 13.10.2021 roku zorganizował seminarium wraz z pokazem praktycznym w miejscowości Podwierzbie, położonej w gminie Ryki, w powiecie ryckim, w województwie lubelskim pt. „Innowacyjne rozwiązania technologiczne siewnika do podsiewu łąk i pastwisk”. Pokaz praktyczny podsiewu odbył się w ramach operacji pod nazwą Innowacyjne Rozwiązania Techniczne Siewnika do podsiewów użytków zielonych służących poprawie ilości i jakości paszy dla przeżuwaczy oraz ochronie wód, gleb i klimatu, realizowany jest przez grupę operacyjną BAZYDRILL, której liderem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, a partnerem Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

13 października 2021 r. w Wojciechowie  Dyrektor LODR w Końskowoli Wiesław Orzędowski oraz Z-ca Dyrektora Waldemar Banach wzięli udział w Jubileuszu 25-lecia działalności Lubelskiej Izby Rolniczej po jej reaktywacji na mocy Ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku. Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym w Wojciechowie pw. Św. Teodora z udziałem pocztu sztandarowego Lubelskiej Izby Rolniczej, zaproszonych gości i delegatów. Msza św. odprawiona została w intencjach lubelskich rolników, delegatów przez Ks. Jana Hałasę – Proboszcza Parafii pod wezwaniem Św. Teodora w Wojciechowie i Ks. Piotra Ochala – Duszpasterza Rolników i Mieszkańców Wsi.

logo - Bezpieczna KwateraCelem konkursu jest identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w wiejskiej bazie noclegowej działań związanych z podwyższonymi standardami epidemiologicznymi. Oceniane będą również wszelkie działania zrealizowane w obiektach turystyki wiejskiej związane z dostosowaniem oferty do nowej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 oraz wymagań prozdrowotnych turystów.

„Najlepiej i najtrafniej oceniamy rzeczy, gdy je widzimy na własne oczy. Dlatego firma farmsaat od lat organizuje spotkania polowe, w trakcie których nie tylko można obejrzeć nasze kukurydze w ostatniej fazie wegetacji, ale także zapoznać się ze szczegółowymi zleceniami agrotechnicznymi oraz naszą ofertą” … „Dodatkową atrakcją w przypadku odmian ziarnowych są pokazowe żniwa z natychmiastową oceną poziomu plonowania.”- Tymi słowami zostaliśmy zaproszeni, jako PZDR we Włodawie, na wydarzenie Dni Pola w Korolówce-Osadzie w dniu  08.10.2021 r.