W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 13-14 września 2023 roku odbyła się Konferencja podsumowująca dokonania 100-lecia doradztwa rolniczego. Organizatorem konferencji był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bardzo dziękujemy Państwu za uczestnictwo w „Dniu Ziemniaka”, który odbył się 10 września 2023 na terenie Pola Doświadczalno-Wdrożeniowego w Pożogu II. Organizatorem wydarzenia był Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa LODR w Końskowoli. Impreza miała charakter plenerowy, a w jej trakcie można było podziwiać przygotowane poletka odmianowe, pokazy pracy maszyn, wystawę maszyn (sadzarka do ziemniaków podkiełkowanych 4-rzędowa - KORA 4 W, obsypnik 4-rzędowy - FORMA 4),a także potrawy kulinarne.

PRZYPOMINAMY! Trwa III ogólnopolski, amatorski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi” zorganizowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami w organizacji konkursu są: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Organizator czeka na Wasze zgłoszenia i filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi. Dlatego nie zwlekaj!

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszą zaktualizowaną wersją książeczki pt. „Rybki, ryby i rybeczki z morza, jeziora, stawu, rzeczki”, przygotowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy również do zapoznania się z playlistą programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na kanale MRiRW w serwisie YouTube:

Minister Robert Telus - portret-6

Panie Ministrze, w 2019 r. obecny rząd, którego Pan jest także jego reprezentantem planował, że do  2030 roku stworzy takie warunki dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski, które będą sprzyjały spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym. Czy mimo skutków pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie ten cel jest nadal aktualny i realny do osiągnięcia w ciągu niespełna 7  lat?

Logotypy: UE, KSOW, CDR, LGD, PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Powiatem Myszkowskim, Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w konferencji w ramach operacji pn. „Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem” w dniach 22 -23 września 2023 roku w Hotelu Mercure Vestil*** w Piotrkowie Trybunalskim.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni oraz Polska Inicjatywa Kulinarna zapraszają do wzięcia udziału w XII edycji Ogólnopolskiego konkursu dla szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Przedłużenie terminu składania Wniosków o płatność w ramach interwencji pszczelarskich do dnia 31.08.2023 r.

W dniu 24.08.2023 r. weszło w życie Zarządzenie nr 117/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmieniające Zarządzenie nr 36/2023 Prezesa ARiMR z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027.

Zachęcamy do udziału w  konkursie dla kobiet zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich „Kobiety dla Polskiej Wsi”. Inicjatorem konkursu jest Rada Kobiet w rolnictwie.

Zgłoszenia można przesyłać od 23 sierpnia do 12 września 2023 roku.

W związku z zapytaniami od rolników, doradców i jednostek certyfikujących przedstawiamy Państwu interpretację Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczą obowiązku wykorzystania biologicznej ochrony roślin w ramach ekoschematu: Integrowana Produkcja Roślin - dotyczy wszystkich gatunków roślin uprawnych:

Na terenie województwa lubelskiego w czasie ostatnich dwóch miesięcy zostały wykryte nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń.  Dotyczy to niektórych miejscowości położonych w powiecie lubartowskim, parczewskim, radzyńskim, łęczyńskim, włodawskim i chełmskim. Miejscowości te uznane są przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii za obszar zapowietrzony, a zwierzęta z zakażonego gospodarstwa poddane są utylizacji. Obszar zapowietrzony staje się częścią obszaru zagrożonego, do którego stosuje się odpowiednie przepisy zakazu i nakazu.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Już po raz czwarty w sierpniu, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował warsztaty pt. „Nowoczesne rozwiązania w prowadzeniu pasieki hodowlanej” połączone z jednodniowym wyjazdem studyjnym. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie SIR.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, serdecznie zapraszają na warsztaty pt. „Opracowanie technologii produkcji przetworów z owoców i warzyw przydatnych do produkcji w małej skali + warsztaty” w ramach operacji „Przetwórstwo na małą skalę szansą dla niewielkich producentów rolnych”.

W ramach PS WPR 2023-2027 w dniach od 30 sierpnia do 29 września 2023 r. będzie prowadzony przez ARIMR nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie interwencji I.11 Premie dla młodych rolników.

Kryteria dostępu do pomocy:

  1. Pomoc przyznaje się osobie fizycznej, która:

W jesienne oblicze Kazimierza Dolnego wpisało się impreza "Święto Jesieni" – organizowana w 2023 roku przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym wspólnie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Urzędem Miasta
w Kazimierzu Dolnym, oraz Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Turystyki.  Nawiązując do tradycji dożynek spotkamy się w pierwszą niedzielę jesieni, która w tym roku wypada 24 września, by wspólnie podziękować za plony, radować się bogactwem owoców, warzyw i wszystkich plonów, którymi obdarowała nas ziemia.

Do kogo jest skierowany konkurs?

Konkurs jest skierowany do dwóch kategorii uczestników:

► I kategoria - młodzieży w wieku od 15 do 24 roku życia;

► II kategoria - mieszkańców Polski powyżej 24 roku życia (w tym beneficjentów PO RYBY 2014-2020).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pn. „Odpoczywaj na wsi”. Konkurs ma promować wśród uczniów wypoczynek na polskiej wsi i kreować pozytywny wizerunek obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.

Dokumenty do 31 sierpnia TYLKO za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzone zostało ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa - o powierzchni do 5 ha - i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok.

Rolnicy Ci mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Czytaj więcej...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2.
„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”, w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na wizyty w gospodarstwach demonstracyjnych realizowane  w ramach poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”, operacja pn. „Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych”.

Temat demonstracji realizowany w gospodarstwach na terenie województwa lubelskiego:

„Poprawa efektywności zarządzania stadem bydła mięsnego poprzez implementację inteligentnego, bezstresowego, zdalnego monitorowania zmian masy ciała bydła – CalmScale”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Powiatem Myszkowskim, Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym pn. Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem województwa dolnośląskiego w dniach 24-27 października 2023 w ramach operacji pn. „Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem”

Zapraszam do zapoznania się z publikacją /przewodnikiem pt.  „Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej” który powstał w ramach realizacji operacji „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)” zamieszczonym na stronie internetowej: https://projekt-edukacyjny-kgw.urk.edu.pl/publikacja.html

Komisja Europejska wyraziła zgodę na uruchomienie naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie. Gospodarze, którzy złożyli wnioski o tego typu pomoc między 25 maja a 10 lipca 2023 r., a chcą skorzystać z nowej oferty wsparcia, muszą wycofać dostarczone do placówek ARiMR dokumenty.

Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich – kto może skorzystać, jaka jest stawka, do kiedy i jak złożyć dokumenty.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzone zostało ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa - o powierzchni do 5 ha - i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Chodzi o to, że w takiej sytuacji zamiast ubiegać się o przyznanie dopłat bezpośrednich do poszczególnych upraw na danej powierzchni, rolnik może wnioskować o przyznanie zryczałtowanej płatności do hektara. Jej wysokość wynosi 225 euro/ha.

Główny Inspektorat Weterynarii potwierdza wystąpienie kolejnych nowych ognisk ASF w hodowli świń na terenie województwa lubelskiego. Są to zwierzęta utrzymywane w mniejszych gospodarstwach znajdujących się na terenie powiatu parczewskiego, gdzie od początku roku odnotowano ok. 3000 sztuk chorych zwierząt, a na terenie powiatu lubartowskiego ok. 10 sztuk.

Od 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Celem zasadniczym tego aktu prawnego jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych.

Zapraszamy do udziału w Konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu i Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Celem Konkursu jest identyfikacja i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. W ramach Konkursu promowane są rozwiązania zarówno zmierzające do wzrostu sprzedaży produktów RE, jak też mające na celu wprowadzanie rozwiązań przyjaznych środowisku.

Szanowni Rolnicy, Producenci, Hodowcy, Przetwórcy, Szanowni Państwo,

W imieniu Rady Sektora Wołowiny uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.07.2023 r. na posiedzeniu Zespołu ds. Stabilizacji Rynku Wołowiny Porozumienia Rolniczego zostały rozpoczęte prace nad Strategią Polska Wołowina 2030.

Zapraszamy do zgłaszania uwag, zmian i modyfikacji do Strategii Polska Wołowina 2022, która będzie stanowić podstawy do stworzenia Strategii Polska Wołowina 2030.