Przedstawiamy kolejne rozwiązania, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19. Przygotowywane są już następne. 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kostrzewa sina (Festuca glauca) to jedna z wielu ozdobnych  traw. Jest rośliną wieloletnią pochodzącą z rejonów południowej Europy. Jest wykorzystywana do urozmaicania rabat  i ogrodów skalnych, a także skarp. Sadzona jest także wzdłuż ścieżek. Dobrze wygląda w grupach.  Może być dobrą sąsiadką dla bylin  czy iglaków. Można uprawiać ją także w pojemnikach. Kostrzewa sina jest rośliną niską, osiągającą 20-30cm wysokości. Ma ona pokrój rozłożysty i regularny, tworzący kępę. Jej zimozielone liście są wąskie, o charakterze igiełkowatym i barwie sinoniebieskiej lub niebieskoszarej. Trawa ta kwitnie w czerwcu/lipcu lecz najbardziej jej dekoracyjność tkwi w liściach. Kwiatostany  tworzą  źdźbła o luźnej strukturze.

Rośliny sadownicze w tym drzewa i krzewy owocowe, a w szczególności truskawki narażone są na uszkodzenia w wyniku przymrozków wiosennych, głównie w okresie okołokwitnieniowym. Z definicji ogólnej przymrozek to spadek temperatury przy gruncie poniżej 0 0 C przy średniej dobowej temperaturze wyższej od 00C.

Gdy przyjrzymy się wytycznym nowego Działania PROW 2014-2020 „Dobrostan zwierząt” (wariant 2.1 dobrostan krów mlecznych – wypas), zobaczymy, że według nich, sezon pastwiskowy już się zaczął. Niesprzyjające warunki pogodowe takie jak wahania temperatur, nadmierny brak wilgoci, nie sprzyjają wzrostowi traw na łąkach i pastwiskach.  Z wypędzeniem bydła na upragniony i długo wyczekiwany wypas jeszcze się wstrzymamy, za to da nam to czas, by odpowiednio się do niego przygotować.

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłuża termin oceny wniosków w konkursie nr 4/2020 dla Partnerów KSOW do 22 kwietnia br.

W związku z tym, że sytuacja jest rozwojowa, jeżeli w przedłużonym terminie nie będzie możliwe zakończenie oceny operacji, termin ten może zostać ponownie  wydłużony przez MRiRW.

Poniżej odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na kwestie poruszone przez  partnerów KSOW dotyczące konkursu nr 4/2020.

Najważniejsze zmiany dla Wnioskodawców oraz Beneficjentów otrzymujących wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związane z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568)

Widoczne jest uspokojenie sytuacji związanej z pojawianiem się nowych ognisk i przypadków afrykańskiego pomoru świń  w województwie lubelskim. Dobrą wiadomością jest to, że od października 2019 roku nie pojawiło się żadne ognisko w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Wśród dzików prowadzone są odstrzały sanitarne. Przez ostatnie lata wirus rozprzestrzeniał się na wschodzie Polski. Sytuacja zmieniła się w 2019 roku gdy zaczęły pojawiać się przypadki u dzików na zachodzie kraju.  Branża zaczęła się bać że niebawem mogą zacząć pojawiać się ogniska  chlewniach i tak też się stało.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zachęca do korzystania z nowo utworzonej zakładki „Możliwości współpracy”.

W obecnych warunkach pilną i ważną sprawą jest szybki przepływ informacji zarówno o możliwościach eksportu, zbytu jak i współpracy. Dlatego wychodzimy naprzeciw takim potrzebom. Obok zakładki „Możliwości eksportowe”  została uruchomiona  kolejna zakładka pt. „Możliwości współpracy”.

Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Po posiedzeniu Komisji, które odbyło się 23.01.2020 w Słupi Wielkiej pozytywnie zostało zaopiniowane wpisanie do Krajowego Rejestru 5 odmian ziemniaka, a COBORU wydał postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego Rejestru następujących odmian: 4  to odmiany jadalne, a jedna skrobiowa (wśród odmian jadalnych 2 są bardzo wczesne, jedna wczesna i jedna średnio wczesna)

Odmiany ziemniaka:

Dobrostan zwierząt to stan zdrowia fizycznego i psychicznego, w który zwierzę pozostaje w pełnej harmonii z otaczającym je środowiskiem. Oznacza to, że w procesie hodowli utrzymane są odpowiednie warunki bytowania, które nie odbiegają znacznie od tych naturalnych.  Bardzo często zdarza się jednak, że w warunkach intensywnego chowu, zwierzętom brak podstawowych potrzeb behawioralnych. Najczęściej spotykanym w budynkach inwentarskich odchyleniem od prawidłowych wymogów dobrostanu jest nadmierne zagęszczenie zwierząt (zbyt duża obsada), które w znacznym stopniu ogranicza możliwość poruszania się, narażają na kontuzje i urazy, powoduje nadmierny stres prowadzący do zaburzeń emocjonalnych i somatycznych, niepokój zwierząt oraz bardzo negatywnie wpływa na ich produkcyjność.

Szanowni Rolnicy i Sadownicy

Znajdujemy się obecnie w sytuacji wymagającej od nas wszystkich olbrzymiej odpowiedzialności i rozwagi. Nasze codzienne życie uległo diametralnej zmianie.

Niemniej jednak, życie na polskiej wsi musi przebiegać w wyznaczonym rytmie, aby zapewnić nam wszystkim dostęp do zdrowej żywności. To kwestia strategiczna dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej Obywateli.

Czytaj więcej: List do rolników sadowników

CIT-8 dla KGW już oficjalnie do 31 lipca! Termin został przedłużony ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Tekst rozporządzenia: https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.064.0000542,metryka,rozporzadzenie-ministra-finansow-w-sprawie-przedluzenia-terminu-do-zlozenia-zeznania-o-wysokosci-dochodu-osiagnietego-straty-poniesionej-i-wplaty-naleznego-podatku-przez-podatnikow-podatku-dochodowego.html

Źródło : ARiMR

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że we współpracy z przedstawicielami związków branżowych Polpig oraz Polsus, zostały opracowane zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie. Mają one na celu uzyskanie odstępstwa od obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych próbek krwi w kierunku ASF, pobranych od świń na 7 dni przed przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia. 

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/odstepstwa-od-obowiazku-wykonywania-badan-krwi-u-swin-w-kierunku-asf

Prezentowane rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 - epidemii, z którą aktualnie walczy cały świat. To nie koniec podobnych rozwiązań. Trwają już prace nad projektem kolejnej specustawy w tym zakresie. Każde dobre rozwiązanie, mające na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19, zaproponowane przez zainteresowane podmioty, zwłaszcza przez rolników, ma szansę znaleźć poparcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najwazniejsze-rozwiazania-tarczy-antykryzysowej-dla-rolnictwa

Serduszka okazałe (Dicentra spectabilis/Lamprocapnos spectabilis) to bylina pochodząca z rodziny makowatych Papaveraceae, Jej pierwotne miejsce to m.in. tereny Azji. Bylinę tą śmiało można sadzić w ogrodzie, na rabatach, ogrodach skalnych czy na trawnikach jako soliter. Jest rośliną bardzo trwałą. Może ona rosnąć w ogrodzie przez wiele lat. Nadaje się także na kwiat cięty.

Zarządzanie ryzykiem w polskim rolnictwie jest dziedziną nową i rzadko stosowaną, aczkolwiek jej znaczenie rośnie, zwłaszcza w obecnych realiach rynkowych. W dniu 3 marca 2020 r. w LODR w Końskowoli odbyła się konferencja pt.: „Zarządzanie ryzykiem produkcyjnym w gospodarstwie – ubezpieczenia w rolnictwie”, której organizatorem był Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym. Spotkanie otworzyła Agata Kamińska pełniąca obowiązki Kierownika Działu Ekonomiki LODR. Pierwszym wykładowcą był Marek Siuciak - broker innowacji z LODR w Końskowoli, który zaprezentował działanie „Współpraca”.

Główny Lekarz Weterynarii ogłosił wytyczne dla rolników w związku z koronawirusem. Czy rolnik objęty kwarantanną ze względu na koronawirusa może opiekować się krowami czy trzodą chlewną? Co ma zrobić rolnik, który nie ma możliwości opieki nad zwierzętami gospodarskimi? Jakie są procedury w tym zakresie?

Przy ubieganiu się o środki finansowe w ramach programu „Dobrostan zwierząt” – dobrostan loch (wariant 1.1 Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach) wymagane jest dodatkowe oznakowanie loch kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

Indywidualny numer identyfikacyjny lochy jest numerem niepowtarzalnym. Składa się z:

W trosce o umożliwienie konsumentom dostępu do dobrej, polskiej żywności, zachowanie bytu rolników i sprzedawców apeluję do samorządów o niezamykanie targowisk i bazarów. Uważajmy na siebie i innych, ale też wspierajmy się – zaapelował dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Wdrożone w życie przepisy, ograniczające przebywanie poza miejscem zamieszkania, dopuszczają możliwość robienia zakupów spożywczych i dotarcie do pracy. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie minister J.K. Ardanowski zwraca uwagę, że targowiska i bazary to miejsca pracy wielu osób i ich rodzin. To miejsca, na które docierają produkty od rolników, którzy mają ograniczony dziś zbyt z powodu zamknięcia barów, restauracji czy stołówek.

Tegoroczna zima była wyjątkowo ciepła, rośliny przezimowały dobrze i wegetacja już trwa. Ostatnie znaczące spadki temperatur z pewnością nie są obojętne dla roślin. Największe spadki temperatury były w nocy z 14 na 15 marca gdy w okolicach Lublina termometry pokazały minimalną temperaturę -8°C i w nocy z 21 na 22 oraz z 22 na 23 marca odnotowano -6°C. Zarówno przed pierwszym przymrozkiem jak i kolejnymi następowały okresy ocieplenia, gdzie w dzień temperatury dochodziły do ponad 15°C. Przymrozki zapowiadane są jeszcze do czwartku 26 marca, a później prognozy zapowiadają ocieplenie.

Na terenie województwa lubelskiego, na większości plantacji rzepaku ozimego zastosowano już azot w pełnej dawce, a rośliny intensywnie strzelają w pęd główny. Obecnie jest to faza od pierwszego międzywęźla (BBCH 31) nawet do formowania pąków kwiatowych (BBCH 51). W tym okresie należy niezwłocznie zastosować fungicydy skracające oraz przyjrzeć się nalotom pierwszych szkodników łodygowych np. chowacza brukwiaczka lub chowacza czterozębnego. Pierwsze sygnały nalotów tych szkodników na naszym terenie już odnotowano. Niestety obecna aura uniemożliwia terminowe wykonanie tych zabiegów.

Jak co roku w COBORU odbyło się spotkanie Komisji ds. rejestracji odmian buraka w kadencji 2017–2020. Po pozytywnym zaopiniowaniu zostało wpisane do Krajowego Rejestru jedenaście odmian buraków, 10 odmian buraka cukrowego (5  z nich należą do typu normalnego, 3 do normalno-cukrowego i 2 do normalno-plennego) oraz jedna odmiana buraka pastewnego

Do rozpoczęcia prac związanych z siewem soi pozostało jeszcze trochę czasu, ale warto tę chwilę wykorzystać na zapoznanie się z charakterystyką odmian tego gatunku zalecanych do uprawy w woj. lubelskim. Lista odmian zalecanych do uprawy soi na obszarze naszego województwa została sporządzona po raz drugi, na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego  (PDO) w latach 2017-2019. Badania prowadzone były w trzech punktach doświadczalnych w województwie lubelskim. W tym roku na Liście Odmian Zalecanych do uprawy znalazły się następujące odmiany soi (cztery odmiany pochodzące ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych CCA): średnio wczesne - Abelina i Sirelia (CCA), późne - Brunensis (CCA) i ES Comandor, bardzo późne – Kofu (CCA), Naya (CCA) i Petrina.

Cięcie roślin jest bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym w uprawie roślin ozdobnych. Wpływa ono pozytywnie na wzrost i obfitsze kwitnienie roślin. Chcąc wykonać ten zabieg należy kierować się pewnymi zasadami w zależności od grupy roślin. Rośliny, które zostały kupione z gołym korzeniem, należy przyciąć tak, aby wyrównać proporcje między korzeniem a częścią nadziemną ( korzeń został przycięty po wykopaniu z gruntu). Na każdym z pędów, które przycinamy powinniśmy pozostawić około 2 do 5 pąków. Nie bez znaczenia jest także odległość miejsca cięcia od ostatniego pąka skierowanego na zewnątrz, która powinna wynosić około 0,5 cm.

W dniu 13.03.2020 roku opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw dwie kluczowe ustawy dla zapewnienia bezpieczeństwa fitosanitarnego w Polsce:

  1. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o ochronie roślin przed agrofagami;
  2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa