Dnia 12.06.2022 roku na terenie Gminy Hrubieszów, w Lasku Czumowskim (położonym nad rzeką Bug) odbyły się obchody Dnia Samorządu Terytorialnego. Wójt Gminy Tomasz Zając wręczył statuetki osobom i jednostkom organizacyjnym (w tym Kołom Gospodyń Wiejskich) działającym na rzecz rozwoju Gminy Hrubieszów. Nagrodzono Koła Gospodyń Wiejskich za produkty biorące udział w konkursie  „Odkrywamy smaki - kredens żywności w Gminie Hrubieszów”. Oprawę muzyczną imprezy  zapewniły zespoły „To i owo na ludowo” z Gródka, Załoga „Kosmos” z Kosmowa, a także zespoły z Ukrainy : Sekwencja z Włodzimierza i Ustyłużanki z Uściługa.

Na zaproszenie samorządu gminy Hrubieszów przyjechali również przedstawiciele samorządu miasta Włodzimierz w Ukrainie. Odbył się również konkurs wiedzy „o ziemi hrubieszowskiej”. Do nabycia przy stoiskach KGW były rękodzieła i przysmaki wytworzone przez członkinie kół.

Elżbieta Hałas

stoiska

stoisko 5

stoiska 2

stoiska 3

stoisko 4

stoisko 6

stoisko 7

występ zespołu

zabawa