logotypy_projekt_Unia-Europejska_PROW2014-2020

Wizyty rolników w gospodarstwach demonstracyjnych na terenie województwa lubelskiego biorących udział w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”, w ramach działania” Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu „Krajowe Źródło Białka” na terenie województwa lubelskiego realizowane są demonstracje w nowoczesnych obiektach A, B i C. Celem operacji jest promowanie oraz upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań stosowanych
w produkcji oraz wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe.

Obiekty A

Demonstracje odbywają się w trzech stacjach i zakładach doświadczalnych: w Ciciborze Dużym, Uhninie i Bezku prowadzących produkcję roślin białkowych. Uczestnicy mają możliwość  zapoznania się w jednym z obiektów z  różnorodnymi technikami upraw, które zwiększają plony oraz poprawiają jakość zbiorów. Poznają odmiany zalecane do uprawy na obszarze województwa lubelskiego.

Obiekty B

Uczestnicy demonstracji odwiedzają jedno z trzech gospodarstw znajdujących się  w Bezwoli, Dębicy lub Starej Wsi Pierwszej. Gospodarstwa te uprawiają rośliny białkowe na nasiona
z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt gospodarskich utrzymujących świnie (2 obiekty) lub drób (1 obiekt). Rolnicy poznają bliżej agrotechnikę uprawy soi grochu lub bobiku
z jednoczesną lustracją poletek uprawnych. Podczas spotkania zostają omówione zagadnienia związane z doborem odmian, ilością wysiewu, wymaganiami siedliskowymi i nawozowymi, wpływem intensywności zbioru tych gatunków na plon i jego jakość, a także wartość pokarmową uzyskanej paszy.  Uczestnicy demonstracji mogą zdobyć praktyczna wiedzę przygotowania soi do skarmiania poprzez pokaz ekstruzji ekstruderem, którego celem jest obniżenie poziomu substancji antyodżywczych.

Obiekt C

Uczestnicy demonstracji podczas wizyty w Wytwórni pasz Wipasz S.A. w Międzyrzeczu Podlaskim są zapoznani z procesem produkcji pasz dla drobiu i świń z wykorzystaniem krajowych nasion roślin białkowych. Podczas spotkania zostają omówione wymogi jakościowe dla nasion roślin białkowych używanych przez obiekt jako surowce do produkcji pasz,
z uwzględnieniem opisu wykonywanych analiz chemicznych: ilość wyprodukowanej paszy
z udziałem nasion roślin białkowych ( z podziałem na grupy technologiczne) – udziału nasion roślin białkowych w wyprodukowanych paszach, przykładowe receptury pasz z udziałem roślin białkowych dla świń i drobiu.

Demonstracje w obiektach A, B i C w województwie lubelskim są częścią szerszego projektu „Krajowe Źródło Białka” mającego na celu promowanie oraz upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w produkcji oraz wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe. Dzięki tym wydarzeniom uczestnicy zyskują cenną wiedzę oraz inspirację do wprowadzenia nowoczesnych metod w swoich gospodarstwach.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

kury

nasiona soi po ekstruzji

nasiona soi

plantacja soi

praca ekstrudera

uczestnicy w wytwórni pasz Wipasz

 

uprawa bobiku

uprawa grochu siewnego

wykład- COBORU

wykład w Wipaszu