Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Już po raz trzeci, podczas Dnia Otwartych Drzwi w LODR w Końskowoli została przygotowana Wyspa Innowacji, na której firmy oraz grupy operacyjne zaprezentowały innowacyjne rozwiązania wpisujące się w realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Firmy, które prezentowały się na Wyspie Innowacji:

 1. Firma Agrihandler – zaprezentowała 3 maszyny:
 • Agbot 5.115 T2  autonomiczny ciągnik, który może pracować z różnymi urządzeniami towarzyszącymi: agregatami przedsiewnymi, siewnikami czy kultywatorami. Można montować tego typu maszyny zarówno z tyłu, jak i z przodu,
 • mulczer nożowy Fischer Canguro 7m - dzięki szerokości roboczej do 7 m kosiarka CANGURO nadaje się do wszelkich prac na rozległych terenach,
 • brona aktywna RK-300 - profesjonalna brona wirnikowa RK jest wyposażona w mechanikę TWIN-FORCE TEK z łożyskami stożkowymi, dzięki czemu szczególnie nadaje się do najcięższych prac oraz do współpracy z siewnikami JET-M i JET-X.
 1. Firma Green Sort – zaprezentowała kompaktową inteligentną linię do sortowania jabłek oraz inteligentną linię do sortowania borówki.
 2. Grupy operacyjne:
 • Roztoczańskie Konopie - ciągnik i siewnik strip till do konopii,
 • Owoce 4.0 – dron z modułem opryskującym do wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin,
 • AgroWe - przenośmy spektrofotometr do pomiar składu i zapotrzebowania roślin oraz aplikacje m.in. do zarządzania gospodarstwem lub szacowania zdolności kredytowej rolnika i skrócenia procesu kredytowego,
 • Manufaktura Różanka – projekt w zakresie utworzenia krótkiego łańcucha dostaw.
 1. AGROLAB - nowoczesne laboratorium zaprezentowało rozwiązania w obszarze badań żywności i produktów rolnych.
 2. LODR w Końskowoli – prezentowane sprzęty:
 • dron z kamerą multispektralną,
 • licznik ziaren zbóż i bobowatych,
 • miernik wilgotności i gęstości ziarna,
 • minibatt – kombajn do pobierania prób ziarna do analizy i szacowania plonu,
 • praska kontrolna do badania manometrów opryskiwaczy.

Ciekawostką była makieta gospodarstwa z „mini” maszynami sterowanymi prezentowana przez firmę AgroControl Farma. Jest to makieta o powierzchni niespełna 8mkw, na której znajduje się gospodarstwo w skali 1:32 z bardzo realistycznymi zabawkami sterowanymi na pilot. Na makiecie są trzy główne miejsca w których jest do wykonania bardzo dużo łatwiejszych i trudniejszych zadań przeniesionych w bardzo precyzyjny sposób z realnego świata. Te miejsca to teren gospodarstwa, pole i skup z biogazownią. Wszystkie trzy elementy są połączone drogami i ogrodzeniem dzięki czemu cała makieta tworzy przejrzystą całość na której nie sposób się nudzić. 

Prezentacja sprzętu oraz doradztwo, dały możliwość podniesienia wiedzy przez uczestników, stanowiąc tym samym doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz szerokiej dyskusji w wybranych aspektach.

Małgorzata Seroka

Agbot 5.115 T2 autonomiczny ciągnik

Brona aktywna zaczepiona do ciągnika autonomicznego

ciągnik oraz siewnik do konopii

ciągnik z siernikiem do konopii

doradztwo na Wyspie Innowacji

grupa operacyjna AgroWe

makieta gospodarstwa z maszynami

makieta gospodarstwa

Mulczer nożowy Fischer Canguro 7m

nagranie do TVP3 Lublin z Wyspy Innowacji

prezentacja sprzętów na stoiski LODR w Końskowoli

sortownice firmy Green Sort

stoisko firmy Green Sort

stoisko Wyspa Innowacji

stoisko Wyspy Innowacji