Rolnicy, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w 2024 roku, zobowiązani są do odbycia jednorazowego szkolenia online: „Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej” w terminie do 14 marca 2025 roku. Po ukończeniu szkolenia zostanie wygenerowane zaświadczenie w formie elektronicznej. Zaświadczenie należy złożyć za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR lub kierownikowi biura powiatowego.

Szkolenie dostępne pod linkiem https://szkoleniadlarolnika.pl

Należy również pamiętać o terminach dostarczenia do ARIMR  odpowiednich dokumentów wynikających z poszczególnych wariantów i praktyk w określonych terminach. Tabela poniżej.

Dobrostan:

Praktyka

Rodzaj dokumentu

Termin złożenia dokumentu w ARIMR

Loch:

Powiększone powierzchnie w budynkach

Plan poprawy dobrostanu
Oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt

31 lipca 2024

Jarzma

Rejestr sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym

15- 21 marca 2025

Późniejsze odsadzanie prosiąt

rejestr terminów odsadzania prosiąt

15- 21 marca 2025

Praktyka utrzymywanie na ściółce

Zdjęcie geotagowane

do 31 lipca 2024

Praktyka utrzymywanie na ściółce

Oświadczenie

15-21 marca 2025

Certyfikat potwierdzający, że wytwarzane produkty są zgodne ze specyfiką i standardami systemów QAFP

Certyfikat

do 21 marca 2025

Tuczników:

Powiększone powierzchnie w budynkach

Plan poprawy dobrostanu
Oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt

31 lipca 2024

Praktyka utrzymywanie na ściółce

Zdjęcie geotagowane

do 31 lipca 2024

Praktyka utrzymywanie na ściółce

Oświadczenie

15-21 marca 2025

Certyfikat potwierdzający, że wytwarzane produkty są zgodne ze specyfiką i standardami systemów QAFP

Certyfikat

do 21 marca 2025

Krów mlecznych:

Powiększone powierzchnie w budynkach

Plan poprawy dobrostanu
Oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt

31 lipca 2024

Wypas

Rejestr wypasu /Oświadczenie

1- 7 października 2024

Praktyka zapewnienie wybiegu

Rejestr wybiegów

15-21 marca 2025

Późniejsze odsadzanie cieląt

rejestr terminów odsadzania cieląt

15-21 marca 2025

Praktyka utrzymywanie na ściółce

Zdjęcie geotagowane

do 31 lipca 2024

Praktyka utrzymywanie na ściółce

Oświadczenie

15-21 marca 2025

Wypas

Rejestr wypasu /Oświadczenie

1- 7 października 2024

Krów mamek:

Powiększone powierzchnie w budynkach

Plan poprawy dobrostanu
Oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt

31 lipca 2024

Wypas

Rejestr wypasu/Oświadczenie

1- 7 października 2024

Praktyka zapewnienie wybiegu

Rejestr

15-21 marca 2025

Praktyka utrzymywanie na ściółce

Zdjęcie geotagowane

25 lipca 2024

Praktyka utrzymywanie na ściółce

Oświadczenie

15-21 marca 2025

Certyfikat potwierdzający, że wytwarzane produkty są zgodne ze specyfiką i standardami systemów QMP

Certyfikat

do 21 marca 2025

Opasy

Powiększone powierzchnie w budynkach

Plan poprawy dobrostanu
Oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt

31 lipca 2024

Wypas

Rejestr wypasu

1-7 październik 2024

Praktyka zapewnienie wybiegu

Rejestr wybiegu

15-21 marca 2024

Praktyka utrzymywanie na ściółce

Zdjęcie geotagowane

do 25 lipca 2024

Praktyka utrzymywanie na ściółce

Oświadczenie

15-21 marca 2025

Certyfikat potwierdzający, że wytwarzane produkty są zgodne ze specyfiką i standardami systemów QMP

Certyfikat

do 21 marca 2025

Owiec:

Powiększone powierzchnie w budynkach

Plan poprawy dobrostanu
Oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt

31 lipca 2024

Praktyka zapewnienie wybiegu

Oświadczenie o zapewnieniu wypasu lub dostępu do wybiegu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym zwierzętom

1- 7 października 2024

Kur niosek:

Powiększone powierzchnie w budynkach

Plan poprawy dobrostanu
Oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt

31 lipca

Kurcząt brojlerów

Powiększone powierzchnie w budynkach

Plan poprawy dobrostanu
Oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt

31 lipca

Oświetlenie

Oświadczenie o zapewnieniu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie kurczętom brojlerom co najmniej 6 godzin fazy ciemnej w ciągu doby następującej po fazie jasnej oświetlenia

15-21 marca 2025

Certyfikat potwierdzający, że wytwarzane produkty są zgodne ze specyfiką i standardami systemów QAFP

Certyfikat

15-21 marca 2025

Indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa.

Powiększone powierzchnie w budynkach

Plan poprawy dobrostanu
Oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt

31 lipca

Oświetlenie

Oświadczenie o zapewnieniu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie indykom co najmniej 8 godzin fazy ciemnej w ciągu doby następującej po fazie jasnej oświetlenia

15-21 marca 2025

Certyfikat potwierdzający, że wytwarzane produkty są zgodne ze specyfiką i standardami systemów QAFP

Certyfikat

15-21 marca 2025

Koni

Powiększone powierzchnie w budynkach

Plan poprawy dobrostanu
Oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt

31 lipca 2024

Wypas

Oświadczenie o zapewnieniu wypasu lub dostępu do wybiegu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym zwierzętom

1- 7 października 2024

Wybiegi

Oświadczenie o zapewnieniu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie zwierzętom z gatunku koń domowy dostępu do powierzchni zewnętrznych lub biegalni

15-21 marca 2025

Kozy

Powiększone powierzchnie w budynkach

Plan poprawy dobrostanu
Oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt

31 lipca

Wypas

Oświadczenie o zapewnieniu wypasu lub dostępu do wybiegu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym zwierzętom

1-7 października 2024 r

Wypas

Oświadczenie o zapewnieniu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie zwierzętom z gatunku koza domowa dostępu do powierzchni zewnętrznych

15- 21 marca 2025

Dla wszystkie Wariantów

Zmiana lub uzupełnienie planu

do mementy wydania decyzji lub wszczęcia kontroli

14 marca 2025.

 

                                                                                                                                                             Olga Noworolnik