Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego działająca przy LODR w Końskowoli

 

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego działająca przy Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora LODR w Końskowoli powoływanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie Ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2020 r. poz. 721).

 

Do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy LODR w Końskowoli należą:

- Przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Agnieszka Filipek;

- Przedstawiciel Sejmiku Województwa Lubelskiego: Tomasz Solis;

- Przedstawiciel Zarządu Województwa Lubelskiego: Ewa Szałachwiej;

- Przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej: Gustaw Jędrejek, Marta Gawron;

- Przedstawiciele zgłoszeni przez związki zawodowe rolników działające na obszarze województwa:

  • Przedstawiciel Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” - Andrzej Rusiński,
  • Przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” - Tomasz Obszański,
  • Przedstawiciel Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników - Krzysztof Bałka,
  • Przedstawiciel Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” - Mariusz Gołębiowski;

- Przedstawiciele zgłoszeni przez szkoły wyższe oraz instytuty badawcze, kształcące i realizujące działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju wsi:

  • Przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - Prof. dr hab. Andrzej Woźniak,
  • Przedstawiciel Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach - Prof. dr hab. Janusz Podleśny;

- Przedstawiciel szkoły ponadgimnazjalnej kształcącej na potrzeby rolnictwa, działającej w obszarze województwa: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej - Stanisław Buk.