Wydarzenia - Sad

W Sadzie Doświadczalno- Wdrożeniowym LODR w Końskowoli prowadzona jest sprzedaż owoców, orzechów i sezonowo naturalnego soku jabłkowego tłoczonego na miejscu z wytypowanych odmian jabłek. Asortyment oferowanych do sprzedaży produktów i ceny są zamieszczane na tablicy przy bramie wjazdowej na obiekt sadowniczy od ul. Pożowskiej. Jesienią i wiosną oferowane są do sprzedaży matecznikowe sadzonki leszczyny wielkoowocowej w odmianach.

W miarę postępu technicznego organizowane są pokazy pracy specjalistycznych maszyn i urządzeń wprowadzanych w produkcji sadowniczej dedykowane doradcom i sadownikom.

 

Maszynowy zbiór jabłek przemysłowych w LODR w Końskowoli.

Rosnący w szybkim tempie i wydaje się nieodwracalny w czasie deficyt rąk do pracy w sadownictwie wymusza na producentach poszukiwanie alternatywnych rozwiązań szczególnie w okresach spiętrzenia prac sezonowych. Takim newralgicznym okresem w produkcji jabłek i gruszek jest niewątpliwie zbiór owoców zarówno deserowych jak i przemysłowych. Zbioru owoców deserowych wysokiej jakości przeznaczonych do długiego przechowywania i dystrybucji nierzadko na odległe rynki zagraniczne nie da się na chwilę obecną w pełni zmechanizować. Natomiast jabłka i gruszki z przeznaczeniem do szeroko rozumianego przerobu i przetwórstwa  można już zbierać maszynowo przy pomocy dostępnych również od niedawna w Polsce małogabarytowych kombajnów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sadowników Lubelszczyzny LODR w Końskowoli w ramach wdrażania innowacji technologicznych nabył taki kombajn do zbioru jabłek i gruszek przemysłowych, a także orzechów włoskich na terenie Sadu Doświadczalno – Wdrożeniowego przeznaczony do celów szkoleniowych i praktycznego zastosowania.

Panujące obostrzenia pandemiczne uniemożliwiły zorganizowanie i przeprowadzenie w 2020 roku praktycznego pokazu na szeroką skalę w obiekcie sadowniczym LODR z udziałem wszystkich zainteresowanych doradców i sadowników. Pojedyncze osoby zainteresowane pracą maszyny mogły indywidualnie (przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa) przez cały sezon trwania zbiorów zapoznawać się z praktycznym wykorzystaniem maszyny przy zbiorach jabłek, gruszek i orzechów włoskich z przeznaczeniem do przetwórstwa. Po pierwszym pełnym sezonie zbioru można potwierdzić dużą przydatność maszyny zarówno w sadach towarowych z ukierunkowaniem na produkcję jabłek deserowych  z udziałem jabłek przemysłowych, a szczególnie w sadach typowo przemysłowych. W tych ostatnich wydajność maszyny jest imponująca, nawet do kilku ton zebranych jabłek w ciągu godziny.

W celu zapoznania się z pracą samojezdnego kombajnu do zbioru jabłek przemysłowych firmy Krauss 1000 A w Sadzie Doświadczalno – Wdrożeniowym  LODR w Końskowoli zachęcamy wszystkich zainteresowanych  do zapoznania się z materiałem filmowym.

Zdzisław Partyka