Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniach 4 i 5 września 2020 roku dwie grupy rolników, producenci borówki i maliny oraz doradcy z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uczestniczyli w branżowych spotkaniach: Borówkowe Factory i Malinowe Faktory. Realizatorzy projektu (Jagodnik i Horti Team) do gospodarstwa Marceli i Pawła Krawiec w Karczmiskach zaprosili fachowców obu branż.

W pierwszym dniu na Borówkowym Faktory zobaczyliśmy nowo założone plantacje borówki z udziałem 14 odmian, poznaliśmy doświadczenia realizowane na 18-letniej plantacji odmiany Bluecrop. Doradcy, eksperci z firm biorących udział w projekcie przedstawili zastosowane na plantacji środki produkcji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie jagodnika:

https://jagodnik.pl/finalowe-spotkanie-i-podsumowanie-pierwszego-sezonu-borowkowego-factory/

W drugim dniu Malinowego Faktory 20-osobowa grupa producentów malin, w większości z powiatu lubartowskiego, miała okazję zobaczyć uprawę malin na różnych podłożach i w gruncie po odkażeniu, w pojemnikach, poznali wnioski z produkcji tunelowej, różne strategie nawożenia i fertygacji, oraz nowe odmiany malin i dodatkowo 14 odmian jeżyn.

Przewodnikami grup byli przedstawiciele organizatorów wydarzenia: dr Paweł Krawiec - gospodarz
i przedstawiciel firmy HortiTeam oraz Mariusz Podymniak - przedstawiciel firmy Hortus Media, wydawcy m.in. czasopisma Jagodnik.

Na poszczególnych przystankach uczestnicy wydarzenia mieli okazję spotkać się z reprezentantami firm zaangażowanych w organizację projektu Malinowe Factory 2020.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie jagodnika:

https://jagodnik.pl/malinowe-factory-2020-potezna-porcja-wiedzy-i-innowacji/

Borówkowe i Malinowe factory - relacja

Borówkowe i Malinowe factory - relacja

Borówkowe i Malinowe factory - relacja

Borówkowe i Malinowe factory - relacja

Borówkowe i Malinowe factory - relacja

Borówkowe i Malinowe factory - relacja

Borówkowe i Malinowe factory - relacja

Borówkowe i Malinowe factory - relacja

Borówkowe i Malinowe factory - relacja

Borówkowe i Malinowe factory - relacja

Borówkowe i Malinowe factory - relacja

Borówkowe i Malinowe factory - relacja

Borówkowe i Malinowe factory - relacja