Bieżący numer

 

Pierwsza strona gazety Lubelskich Aktualności Rolniczych

Aktualności

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE - nabór w trzech obszarach

Program „Czyste Powietrze” - zapowiedź zmian

Komunikat w sprawie prowadzenia dokumentacji leczenia zwierząt

Wsparcie do wapnowania gleb w 2024 r.

Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 w 2024 r.

 

Finanse i przedsiębiorczość

Rachunkowość w rolnictwie - dlaczego warto prowadzić?

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2024 rok

Rolnik ryczałtowy w obliczu KSeF

Zastrzeż swój PESEL

 

Produkcja roślinna

Owies siewny coraz popularniejszy

Inwestycje w Rolnictwo 4 0 - czy to się opłaca?

Wiosenne nawożenie zbóż ozimych i rzepaku

Jak zaprawiać zboża?

Bób na ziarno

Cięcie winorośli

Kontrole w gospodarstwie rolnym

 

Produkcja zwierzęca

Bezpieczne metody walki z chorobami zwierząt

Szczepionka przeciwko ASF w fazie testowania

 

Ekologia

Kontrola i certyfikacja w gospodarstwie ekologicznym

Ekologiczna uprawa kukurydzy

Uprawa ekologicznego rzepaku

Jak ograniczyć marnowanie żywności?

 

Warto wiedzieć

Tradycja i nowoczesność

Jak zostać rolnikiem?

Niebawem kolejna edycja konkursu „Smakujemy Lokalnie”

 

W domu i ogrodzie

Ogrody żwirowe

Jak wędzić mięso? cz. II

Ostatki na Lubelszczyźnie

Pożywne zupy z kuchni staropolskiej

 

Informacje rynkowe

  


Strona z miesięcznika LAR

str. 8

Rachunkowość jest całościowym, uporządkowanym systemem, który umożliwia dokonanie pomiaru, rejestracji, grupowania i prezentacji operacji gospodarczych dla potrzeb kierowania jednostką gospodarczą, zgodnie z rzeczywistym stanem występującym w danym podmiocie gospodarczym - w naszym przypadku w gospodarstwie rolnym. Obecnie to najważniejszy systemem informacyjny w gospodarstwie rolnym. Zapewnia on dostarczanie informacji o wynikach działalności gospodarstwa, jego sytuacji finansowej oraz wszelkich dokonywanych i przewidywanych zmianach majątkowych i finansowych. Rolnicy prowadzący rachunkowość rolną PL FADN mogą skorzystać z raportów wspierających zarządzanie gospodarstwem rolnym.

 

Strona z miesięcznika LAR

str. 16

Nowoczesne technologie oraz rozwiązania cyfrowe mają coraz większe zastosowanie w rolnictwie. Sektor rolno-spożywczy podąża za postępem i rewolucją przemysłową, co stawia rolnictwo w obliczu czwartej fazy rozwoju. „Rolnictwo 4.0”, bo tak nazywamy obecną rewolucję, obejmuje swoim zakresem innowacje w zakresie automatyzacji i cyfryzacji rolnictwa. Dysponowanie coraz większą ilością danych i informacji pozwala na tworzenie modeli i systemów, które są w stanie nie tylko wspierać podejmowanie decyzji przez rolników, ale również wykonywać za nich pracę. Rozwój Rolnictwa 4.0 w Polsce wiąże się także z wyzwaniami, związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego w kraju, zmianami klimatu, dostosowaniem się do wymagań rynku pod względem produkcji, opłacalnością produkcji rolniczej, a także świadomością oraz strategią rozwoju gospodarstw rolnych.

 

Strona z miesięcznika LAR

str. 22

Cięcia winorośli powinno się przeprowadzać w dwóch podstawowych terminach w ciągu roku - podczas sezonu zimowo-wiosennego, tj. w okresie koniec lutego - początek marca, oraz latem. Na plantacjach towarowych za zwyczaj stosuje się dwie podstawowe formy prowadzenia krzewu: sznur poziomy jednoramienny oraz sznur poziomy dwuramienny. Sznur poziomy jednoramienny jest formą bardzo popularną w winnicach i polega na tym, że krzew w odpowiedni sposób rozpina się na rusztowaniu, a ciecie jest proste. Wybieramy najsilniejszy pęd, co najmniej trzyletni, i przycinamy go w taki sposób, aby zostały dwie łozy. Jedną przycinamy krótko, na 2 oczka, drugą na 8-10 oczek. Obie łozy powinny wyrastać z pieńka na wysokości około 70 cm od ziemi.

 

 

Strona z miesięcznika LAR

str. 32

Ostatnio wzrasta zainteresowanie ekologiczną uprawą rzepaku w Polsce. To skutek rosnącego zainteresowania konsumentów ekologicznym olejem rzepakowym tłoczonym na zimno. Uprawa rzepaku ekologicznego jak najbardziej jest możliwa - przecież rzepak był uprawiany zanim wprowadzono chemiczne środki ochrony roślin i nawozy mineralne. Żaden z czynników, takich jak choroby czy szkodniki, nie powoduje straty 100% plonu. Na sukces ekologicznej uprawy tego gatunku mają wpływ: racjonalne zmianowanie, uprawa i żywienie roślin. Ważna jest też dobra struktura gleby, umożliwiająca szybkie i pełne wschody oraz dynamiczny początkowy rozwój roślin.

  

Strona z miesięcznika LAR

str. 36

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie od ponad 60 lat umożliwia zdobycie kwalifikacji zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy oraz uzyskanie stażu absolwenckiego. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców województwa i powiatu, ZS-CKZiU w Urzędowie proponuje dorosłym zdobycie nowych umiejętności na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ) oraz w szkołach policealnych. KKZ umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Dzięki nim osoby dorosłe uzyskują bezpłatnie kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie. Nauka na KKZ jest bezpłatna!