Bieżący numer

 

Pierwsza strona gazety Lubelskich Aktualności Rolniczych

Aktualności

Spotkanie z rolnikami z Lubelszczyzny

Decyzje Rady Ministrów

Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby - warunki zwolnienia z rejestracji

Dodatkowa funkcjonalność aplikacji „Mobilna ARiMR”

Wsparcie na ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami - wkrótce nabór

Szacunek dla tradycji i nowe wyzwania - geneza LODR w Końskowoli

 

Finanse i przedsiębiorczość

Premie dla młodych rolników w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027

Ubezpieczenie upraw i zwierząt w 2023 roku - maksymalne stawki

Nowe stawki dopłat do materiału siewnego

 

Produkcja roślinna

Integrowana produkcja zbóż i rzepaku

Nowocześnie i z pasją

Odmiany zalecane do uprawy na Lubelszczyźnie w 2023 roku

Uprawa żyta jarego

Warto uprawiać bobik

Jak przygotować opryskiwacz do wiosennych prac polowych?

Ziemniaki na wczesny zbiór

Uproszczenie zasad przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw UE

Cebula z siewu - 5 zasad udanej uprawy

Coraz mniej środków ochrony roślin

 

Produkcja zwierzęca

Pecunia non olet - cenny obornik

Bioasekuracja w hodowli drobiu

Czas rozpocząć prace w pasiece

 

Ekologia

Gatunki i rasy zwierząt w rolnictwie ekologicznym

Wyższe dofinansowanie w Programie „Czyste Powietrze”

Badanie gleby w Pakiecie 1. „Rolnictwo zrównoważone”

 

Warto wiedzieć

YouTube trafił pod strzechy

 

W domu i ogrodzie

Kiełki i nowalijki, czyli zdrowie na talerzu

Niebawem Wielkanoc

Wiosna w ogrodzie

 

Informacje rynkowe


Strona z miesięcznika LAR

str. 8

Podobnie jak dotychczas, rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej przez młodych rolników będzie wpierane ze środków unijnych. Zapisana w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 pomoc ma zapewnić dostęp do kapitału niezbędnego w początkowej fazie prowadzenia gospodarstwa. Ma ona przyczynić się do realizacji celu szczegółowego, jakim jest „Przyciąganie i utrzymanie młodych rolników i innych nowych rolników oraz ułatwianie rozwoju zrównoważonej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Będzie ona miała formę płatności ryczałtowej (premia) w kwocie 200 tys. zł, wypłacanej w dwóch ratach.

 

Strona z miesięcznika LAR

str. 12

Integrowana Produkcja (IP) to system jakości żywności, który pozwala na otrzymanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego. Od 2007 roku IP uznano za krajowy system jakości żywności i umożliwiono producentom korzystanie ze środków wsparcia Unii Europejskiej w ramach programu „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”. Założeniem działania w ramach nowych ekoschematów pt. „Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin” jest udzielanie pomocy do prowadzenia w danym roku upraw zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin pod nadzorem podmiotów certyfikujących. Potwierdzeniem prowadzenia upraw zgodnie z określonymi metodami jest wydanie certyfikatu IP. Szacowana stawka pomocy ma wynosić: ok. 292 euro/ha, czyli ok. 1350 zł/ha, do powierzchni upraw, z których pochodzą produkty roślinne opatrzone w danym roku certyfikatem IP.

 

Strona z miesięcznika LAR

str. 26

Cebula należy do najpopularniejszych warzyw gruntowych uprawianych w Polsce. Podnoszenie jakości i osiąganie wyższej wydajności wiąże się z przestrzeganiem 5 zasad prawidłowej agrotechniki, są to: 1. - wybór i przygotowanie stanowiska, 2 - optymalny termin siewu, 3 - nawożenie na podstawie analizy gleby, 4 - skuteczna walka z chwastami przez pierwsze 12 tygodni, 5 - terminowy zbiór.

 

 

Strona z miesięcznika LAR

str. 29

Galopujące ceny nawozów mineralnych i ich mniejsza dostępność na rynku wywołały zainteresowanie obornikiem  w obrocie międzysąsiedzkim. Wpłynęło to na wzrost cen tego nawozu, które w zależności od jego rodzaju wahają się w przedziale od 60 do 100 zł za tonę.

 

Strona z miesięcznika LAR

str. 36

W celu zwiększenia dostępności Programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów 3 stycznia 2023 r. wprowadzono zmiany, które mają na celu usprawnienie jego realizacji poprzez bardziej korzystne warunki finansowe. Zostały podniesione progi dochodowe, uprawniające do skorzystania z poszczególnych poziomów dofinansowania. W progu podstawowym beneficjentem może być osoba o dochodzie nieprzekraczającym kwoty 135 tys. zł. Dla beneficjentów chcących skorzystać z progu podwyższonego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2651 zł w jednoosobowym. W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania kryterium dochodowe wzrosło do 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł w jednoosobowym.