Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniach 19-20.05.2021 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował warsztaty wędliniarskie pt. „Innowacje w przetwórstwie produktów pochodzenia zwierzęcego”. W warsztatach wzięli udział rolnicy, przetwórcy oraz osoby zainteresowane podjęciem takiej działalności. Zrealizowane przedsięwzięcie wpisuje się w zadanie Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Celem operacji było wspieranie rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Lubelszczyzny w zakresie przetwórstwa mięsa poprzez podnoszenie wiedzy i umiejętności w obszarze lokalnego przetwórstwa, zachęcaniem do tworzenia partnerstw podejmujących wspólne innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie produkcji, promocji, certyfikacji i wprowadzania do obrotu regionalnej żywności wysokiej jakości. Warsztaty obejmowały poznawanie oryginalnych starych receptur i nowych technologii masarskich. Niektóre z nich są chronione przed zapomnieniem i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Na kursie dla początkujących można było nauczyć się wyrobu wędlin domowym sposobem. Jest to bardzo przydatne w dobie wysoko przetwarzanych wyrobów masarskich, których jakość jest zaniżana, aby obniżyć koszty produkcji. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna z pewnością odmieni dotychczasowy sposób życia i odżywiania. Realizacja operacji pozwoliła na poszerzenie wiedzy na temat możliwości przetwórstwa produktów wytwarzanych w małych gospodarstwach, poznanie innowacyjnych możliwości jakie daje przetwórstwo, zapoznanie z wybranymi przykładami dobrych praktyk, umożliwiła określonej grupie odbiorców poznanie nowych technologii związanych z wytwarzaniem i sprzedażą produktów na poziomie gospodarstwa, a także dała możliwość ich zaadaptowania do potrzeb własnego rozwoju.

Warsztaty składały się z dwóch części; części teoretycznej oraz części praktycznej. W części teoretycznej uczestnicy zapoznali się z obowiązującymi przepisami, wymaganiami sanitarnymi, klasyfikacją mięsa oraz z prezentacją urządzeń do domowej produkcji masarskiej.

W części praktycznej uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się w jaki sposób zapeklować mięso na wędzonki  na mokro i na sucho – czas, temperatura, wiązanie (siatka, sznurek), przygotowanie solanki – peklosól, sól, saletra. Przygotowywali kiełbasę wiejską, krakowską – omówienie receptur, przygotowanie wsadu, nadziewanie kiełbas. Omówione zostało w jaki sposób odpowiednio przygotować wędzarnię – wygrzewanie, wędzenie szynek, schabów, polędwic,– wybór sposobu wędzenia  (rodzaje wędzarni, obsuszanie wędlin, temperatura wędzenia, zimny dym, rodzaj drewna, czas wędzenia). Warsztaty były prowadzone przez Panią Joannę Włodarską z Akademii Siedliska pod Lipami.

Był to bardzo intensywny dwudniowy kurs wędliniarski który zdecydowanie pozwolił uczestnikom na poszerzenie swojej wiedzy z zakresu przetwórstwa mięsa jak również pozwolił nawiązać nowe znajomości oraz podjąć wspólne inicjatywy.

W zamieszczonym linku znajduje się relacja z warsztatów:  https://www.youtube.com/watch?v=r1-BTzAKFeQ

Uczestnicy warsztatów_1

Uczestnicy warsztatów_2

Uczestnicy warsztatów_3

Uczestnicy warsztatów_4

Uczestnicy warsztatów_5

Uczestnicy warsztatów_6

Uczestnicy warsztatów_7

Warsztaty

Uczestnicy warsztatów_9

Uczestnicy warsztatów_10